VLT® Programmable Controller

Programmerbara regulatorer förser frekvensomriktarna med avancerade styrningsfunktioner som möjliggör dedikerad och avancerad styrning av nyckeltillämpningar.

Ladda ned tillvalsutbudet

 • Enkel att montera
 • Används för att uppgradera den inbyggda kaskadregulatorn för styrning av upp till 8 pumpar och mer avancerad pumpreglering i master/follower-läge
 • Stödjer en kombination av flera pumpar med variabelt och fast varvtal samt konfigurationer med pumpar med varierande kapacitet (blandad pumpstyrning)
 • De ytterligare sju digitala ingångarna och 24 V DC-anslutningen till frekvensomriktaren ger möjlighet till flexibel anpassning av tillämpningen. Samma maskinvara används för kaskadreglering i hela effektområdet upp till 2 MW
 • Upp till 8 pumpar i standardkaskadinställning
 • Upp till 8 pumpar i master/follower-inställning
 • En integrerad programmerbar rörelsestyrning ger extra funktionalitet till VLT® AutomationDrive FC 301 och FC 302.
 • Erbjuder lättanvända rörelsefunktioner kombinerat med programmerbarhet – en perfekt lösning för positionerings- och synkroniseringstillämpningar
 • Synkronisering (elektrisk axel), positionering och elektronisk kamstyrning
 • 2 separata gränssnitt stödjer både inkrementella och absoluta pulsgivare
 • 1 pulsgivarutgång (virtuell masterfunktion)
 • 10 digitala ingångar
 • 8 digitala utgångar
 • Stöd för CANOpen-rörelsebuss, pulsgivare och ingångs-/utgångsmoduler
 • Skicka och ta emot data via fältbuss-gränssnitt (kräver fältbusstillval)
 • PC-programverktyg för felsökning och idrifttagning: program- och kamredigerare
 • Strukturerat programmeringsspråk med både cykliskt och händelsedrivet utförande
 • Utökar frekvensomriktaren VLT® AutomationDrives funktionsegenskaper för synkroniseringstillämpningar och ersätter traditionella mekaniska lösningar
 • Varvtalssynkronisering
 • Positionssynkronisering (vinkel) med eller utan korrigering
 • Utväxlingsförhållande justerbart online
 • Positionsförskjutning (vinkel) justerbar online
 • Pulsgivarutgång med virtuell masterfunktion för synkronisering av flera followers
 • Styrning via in-/utgångar eller fältbuss
 • Hemfunktion
 • Konfiguration samt avläsning av status och data via den lokala LCP:n på frekvensomriktaren
 • Erbjuder en rad olika användarvänliga tillämpningar för positionering i industrier
 • Relativ positionering
 • Absolut positionering
 • Positionering med känselsond
 • Slutgränshantering (programvara och maskinvara)
 • Styrning via in-/utgångar eller fältbuss
 • Mekanisk bromshantering (programmerbar fördröjning)
 • Felhantering
 • Joggvarvtal/manuell drift
 • Markörrelaterad positionering
 • Hemfunktion
 • Konfiguration samt avläsning av status och data via den lokala LCP:n på frekvensomriktaren