VLT® funktionella förlängningar

Funktionella förlängningar ökar en frekvensomriktares flexibilitet genom att förlänga in- och utgångar och tillhandahålla dedikerade gränssnitt för en rad olika återkopplingsenheter.

Ladda ned tillvalsutbudet

 • Erbjuder ett utökat antal styringångar och utgångar
 • Tre digitala ingångar, 0–24 V: Logiskt '0' < 5 V; Logiskt '1' > 10 V
 • Två analoga ingångar, 0–10 V: Upplösning, 10 bitar plus förtecken
 • 2 digitala utgångar, NPN/PNP push pull
 • En analog utgång, 0/4–20 mA
 • Fjäderspänd anslutning
 • Erbjuder möjlighet att ansluta flera olika typer av inkrementella och absoluta pulsgivare. Den anslutna pulsgivaren kan användas för varvtalsreglering med återkoppling samt flux-motorstyrning med återkoppling
 • Följande pulsgivartyper stöds:
  • 5V TTL (RS 422)
  • 1VPP SinCos
  • SSI
  • Hiperface
  • EnDat
 • Detta tillval möjliggör anslutning av en resolver som ger varvtalsåterkoppling från motorn
 • Primär spänning 2–8 Vrms
 • Primär frekvens 2,0–15 kHz
 • Primär ström, max 50 mA rms
 • Sekundär ingångsspänning 4 Vrms
 • Fjäderspända anslutningar
 • Gör det möjligt att utöka reläfunktionerna med tre extra reläutgångar.
 • Max. switchhastighet vid nominell belastning/min 6 min–1/20 sek-1
 • Skyddar styrkabelanslutningen
 • Fjäderspänd styrledningsanslutning
 • Max. plintbelastning:
  • AC-1 resistiv belastning 240 V AC 2 A
  • AC-15 induktiv belastning vid cos phi 0,4 240 V AC 0,2 A
  • DC-1 resistiv belastning 24 V DC 1 A
  • DC-13 induktiv belastning vid cos phi 0,4 24 V DC 0,1 A
 • Min. plintbelastning:
  • DC 5 V 10 mA
 • Anslut en extern DC-försörjning för att hålla styrningen och installerade tillval aktiva vid strömavbrott
 • Detta gör att du kan använda LCP:n fullt ut (inklusive parameterinställningen) utan att den är ansluten till nätspänningen
 • Inspänningsomfång 24 V DC +/- 15 % (max. 37 V för 10 sek.)
 • Max. inström 2,2 A
 • Max. kabellängd 75 m
 • Ingångskapacitansbelastning < 10 µF
 • Startfördröjning < 0,6 s
 • VLT® AutomationDrive FC 302 ger en säker ingång baserat på en 24 V DC-ingång.
 • För majoriteten av tillämpningar gör den här ingången det möjligt för användaren att implementera säkerhet på ett kostnadseffektivt sätt. För tillämpningar som fungerar med mer avancerade produkter, såsom Safety PLC och ljusgardiner, är det med Safe PLC-gränssnittet möjligt att ansluta en säkerhetslänk med två kablar
 • Safe PLC-gränssnittet gör så att Safe PLC kan avbryta driften på plus- eller minuslänken utan att störa signalerna från Safe PLC.
 • Den här analoga ingången/utgången är enkel att montera på frekvensomriktaren för uppgradering till avancerad prestanda och reglering med extra ingångar/utgångar
 • Uppgraderar frekvensomriktaren med ett reservbatteri för frekvensomriktarens inbyggda klocka (håller vanligtvis i 10 år, beroende på miljö). Detta ger en stabil användning av alla frekvensomriktares klockfunktioner och tidsåtgärder
 • Tre analoga ingångar, som alla kan konfigureras som både spännings- och temperaturingång
 • Anslutning av 0–10 V analoga signaler och temperaturingångar PT1000 och NI1000
 • Tre analoga utgångar, som alla kan konfigureras som 0–10 V-utgångar
 • Möjliggör förbättrad övervakning av motorns skick jämfört med den inbyggda ETR-funktionen och termistorplinten
 • Skyddar motorn från överhettning
 • ATEX-godkänd för användning med Ex d- och Ex e-motorer (EX e endast FC 302)
 • Använder Safe Stop-funktionen som är godkänd enligt SIL 2 IEC 61508
 • Skyddar motorn från att överhettas genom att övervaka lager- och ledningstemperaturer i motorn
 • Tre självdetekterande givaringångar för 2 eller 3 ledningsgivare PT100/PT1000
 • En extra analog ingång, 4–20 mA
 • Utöka STO-funktionen (Safe Torque Off) som är inbyggd i en VLT® AutomationDrive av standardtyp. Använd Safe Stop 1-funktionen (SS1) för att utföra ett kontrollerat stopp innan momentet tas bort. Använd SLS-funktionen (Safely Limited Speed) för att övervaka huruvida ett angivet varvtal överskrids
 • Funktionerna kan användas upp till PL d enligt ISO 13849-1 och SIL 2 enligt IEC 61508
 • Ytterligare säkerhetsfunktioner som uppfyller kraven i standarder
 • Byte av extern säkerhetsutrustning
 • Minskat utrymmesbehov
 • Två säkra programmerbara ingångar
 • En säker utgång (för T37)
 • Enklare certifiering av maskiner
 • Frekvensomriktaren kan förses med ström kontinuerligt
 • Säker LCP-kopiering
 • Dynamisk idrifttagningsrapport
 • Pulsgivare TTL (MCB 150) eller HTL (MCB 151) som varvtalsåterkoppling
 • Möjliggör aktivering av STO (Safe Torque Off) via fältbussen PROFIsafe i kombination med fältbusstillvalet VLT® PROFINET MCA 120. Det ger bättre flexibilitet genom anslutning av säkerhetsenheter inom en anläggning
 • Säkerhetsfunktioner implementeras enlighet SS-EN IEC 61800-5-2
 • Stöder PROFIsafe-funktionaliteten för aktivering av de integrerade säkerhetsfunktionerna i VLT® AutomationDrive via valfri PROFIsafe-värd, upp till Safety Integrity Level SIL 2 enligt SS-EN IEC 61508 och SS-EN IEC 62061, prestandanivå PL d, kategori 3 enligt SS-EN ISO 13849-1
 • PROFIsafe-enhet (i kombination med MCA 120)
 • Byte av extern säkerhetsutrustning
 • Två säkra programmerbara ingångar
 • Säker LCP-kopiering
 • Dynamisk idrifttagningsrapport
 • Enkel att montera
 • Används för att uppgradera den inbyggda kaskadregulatorn för styrning av fler pumpar och mer avancerad pumpreglering i master/follower-läge
 • Upp till sex pumpar i standardkaskadinställning
 • Upp till fem pumpar i master/follower-inställning
 • För tekniska specifikationer, se VLT® Relay Option MCB 105
 • Lägger till ingångar/utgångar för ökad flexibilitet
 • 7 digitala ingångar
 • 2 analoga utgångar
 • 4 SPDT-reläer
 • Uppfyller Namurs rekommendationer
 • Galvanisk isolationskapacitet
 • Adds inputs/outputs for increased flexibility
 • 7 digital inputs
 • 2 analog outputs
 • 4 SPDT relays
 • Meets NAMUR recommendations
 • Galvanic isolation capability