VLT® fältbusstillval

 • Översikt
 • Programvara

Om en frekvensomriktare styrs via en fältbuss innebär detta minskade systemkostnader, snabbare och mer effektiv kommunikation och ett enklare användargränssnitt.

Ladda ned broschyren om fältbusslösningar

 • Ger bred kompatibilitet, en hög nivå av tillgänglighet och stöds av alla stora PLC-försäljare. Den är dessutom kompatibel med framtida versioner 
 • Snabb och effektiv kommunikation, tydlig installation, avancerad diagnostik, bestämning av parametrar och autokonfigurering av processdata via GSD-filer
 • Cyklisk bestämning av parametrar med PROFIBUS DP-V1, PROFIdrive eller Danfoss FC Profile State-maskiner, PROFIBUS DP-V1, Masterklass 1 och 2
 • Erbjuder en robust och effektiv datahantering tack vare avancerad producent-/konsumentteknik
 • ODVA:s frekvensomriktarprofil stöds med I/O-instans 20/70. Genom 21/71 säkerställs kompatibilitet med befintliga system
 • ODVA:s stränga testpolicy säkerställer att produkterna är kompatibla
 • Standardiserad hantering och interoperabilitet för hög flexibilitet och låga kostnader
 • Tillvalet VLT® CANopen MCA 105 för VLT® AutomationDrive är fullt utrustat med både hög prioritetsåtkomst till reglering och status för frekvensomriktaren (PDO-kommunikation) och åtkomst till alla parametrar via acyklisk data (SDO-kommunikation).
 • För att åstadkomma kompatibilitet har frekvensomriktarprofilen DSP402 AC implementerats i tillvalet
 • Ett komplett elektroniskt kyl- och styrsystem för övervakning och styrning av kylningsanläggningar
 • Enkel anslutning till ADAP-KOOL® Lon-nätverket – när du har angett en nätverksadress anger du en service-PIN för att starta den automatiska konfigureringen
 • Framtagen för byggnadsautomatisering. Den möjliggör kommunikation mellan individuella enheter i samma system (peer-to-peer) och stöder decentraliserad styrning
 • Ingen huvudstation behövs (master-följare)
 • Enheterna får signalerna direkt
 • Stöder topologigränssnittet Echelon Free (flexibel kabeldragning och installation)
 • Stöder inkapslade I/O-enheter och I/O-alternativ (enkel implementering av decentraliserade I/O-enheter)
 • Givarsignaler kan snabbt flyttas till en annan regulator via busskablar
 • Certifierad enligt LonMark, ver. 3.4 specifikationer
 • Med tillvalet VLT® BACnet/IP MCA 125 optimeras användningen av VLT® HVAC Drive tillsammans med byggnadshanteringssystem (BMS) med hjälp av BACnet/IP-protokollet eller genom att köra BACnet på Ethernet.
 • Tillvalet har två Ethernet-kontakter, vilket möjliggör kedjekoppling där inga externa brytare krävs. VLT® BACnet/IP MCA 125 gör det enkelt att reglera eller övervaka punkter som krävs i normala HVAC-tillämpningar och minskar den totala ägandekostnaden.
 • Utöver standardfunktioner erbjuder tillvalet även följande:
  • Värdeförändring
  • Flera läs-/skrivegenskaper
  • Larm-/varningsmeddelanden
  • PID Loop-objekt
  • Segmenterad dataöverföring
  • Trender
 • BACnet-protokollet är ett internationellt protokoll som effektivt integrerar alla delar av byggnadsautomatiseringsutrustning från ställdonsnivå till bygghanteringssystem
 • Med BACnet-tillvalet kan man både läsa och styra alla analoga och digitala in- och utgångar på frekvensomriktaren VLT® HVAC Drive
 • Alla in- och utgångar kan hanteras oberoende av frekvensomriktarens funktioner och kan därför fungera som fjärrstyrda in- och utgångar:
  • Värdeförändring
  • Synkronisering av RTC från BACnet
  • Flera läs-/skrivegenskaper
  • Hantering av larm/varning
 • En specialversion av PROFIBUS-tillvalen som möjliggör VLT® 3000-kommandona i VLT® AutomationDrive
 • VLT® 3000 kan ersättas av VLT® AutomationDrive, eller så kan ett befintligt system expanderas utan att kostsamma ändringar av PLC-programmet krävs
 • Om du vill uppgradera till en annan fältbuss, kan den installerade omvandlaren lätt tas bort och ersättas med ett nytt alternativ. Detta ger en säker men ändå flexibel investering
 • En specialversion av PROFIBUS-tillvalen som möjliggör VLT® 5000-kommandona i VLT® AutomationDrive
 • VLT® 5000 kan ersättas av VLT® AutomationDrive, eller så kan ett befintligt system expanderas utan att kostsamma ändringar av PLC-programmet krävs
 • Om du vill uppgradera till en annan fältbuss, kan den installerade omvandlaren lätt tas bort och ersättas med ett nytt alternativ. Detta ger en säker men ändå flexibel investering. Alternativet stöder DPV1
 • Unik kombination av högsta möjliga prestanda och högsta möjliga grad av öppenhet. Tillvalet är utformat på ett sådant sätt att många av funktionerna från VLT® PROFIBUS MCA 101 kan återanvändas, vilket minimerar användarens arbete med att migrera PROFINET och säkrar investeringen i PLC-programmet
 • Samma PPO-typer som MCA 101 PROFIBUS ger enkel migrering till PROFINET
 • Inbyggd webbserver för fjärrdiagnostik och avläsning av grundläggande frekvensomriktarparametrar
 • Stöd för MRP
 • Stöd för DP-V1 Diagnostic, som erbjuder enkel, snabb och standardiserad hantering av varnings- och felinformation i PLC:n, vilket ger förbättrad bandbredd i systemet
 • Stöd för PROFISAFE i kombination med MCB 152
 • Implementering i enlighet med överensstämmelseklass B
 • Ethernet är framtidens standard för kommunikation på fabriksgolvet
 • Baserad på den senast tillgängliga tekniken för industriell användning hanterar den även de mest krävande behoven. Ethernet/IP utökar den kommersiella Ethernet till CIP™ (Common Industrial Protocol) – samma protokoll och objektmodell som finns i DeviceNet
 • MCA 121 ger avancerade funktioner som följande:
  • Inbyggd hög prestanda-brytare som gör att du kan använda linjetopologi och eliminera behovet för externa brytare
  • Device Level Ring (DLR)-topologi för bättre systemtillgänglighet
  • Baserat på CIP™, vilket möjliggör återanvändning av PLC-program vid migrering från DeviceNet till Ethernet/IP
  • Inbyggd webbserver ger fjärrdiagnostik och avläsning av grundläggande frekvensomriktarparametrar
  • Med e-postmeddelanden får du snabb tillgång till varningar och larminformation
  • Unicast- och Multicast-kommunikation för bättre nätverksanvändning
  • Certifierade av ODVA för att uppfylla den senaste standarden
 • Modbus TCP är det första industriella Ethernet-baserade protokollet för automatisering
 • Ansluter till Modbus-TCP-baserade nätverk. Denna enhet kan hantera anslutningsintervall ned till 5 ms i båda riktningarna, något som gör den till en av de snabbaste Modbus TCP-enheterna på marknaden. Masterredundans uppnås genom att enheten har en funktion för hotswapping mellan två mastrar
 • Andra funktioner:
  • Inbyggd webbserver för fjärrdiagnostik och avläsning av grundläggande frekvensomriktarparametrar
  • Ett e-postmeddelande kan konfigureras så att det kan skickas till en eller flera mottagare när specifika larm eller varningar inträffar eller åtgärdas
  • Dubbel Master-PLC-anslutning för redundans
 • Representerar nästa generations fältbuss. Nu kan den höga bithastigheten hos industriellt Ethernet användas, vilket gör att fabriksvärlden nu får full tillgång till IT-teknik från automatiseringsvärlden.
 • Ger realtids- och synkroniseringsfunktioner med hög prestanda. Tack vare dess CANOpen-baserade kommunikationsmodeller, nätverkshanteringsmodeller och enhetsbeskrivningsmodeller kan den erbjuda mycket mer än bara ett snabbt kommunikationsnätverk.
 • Den perfekta lösningen för:
  • Dynamisk motion control-applikation
  • Materialhantering
  • Synkroniserings- och positioneringstillämpningar
 • Erbjuder anslutning till EtherCAT-baserade nätverk via EtherCAT-protokollet
 • Hanterar EtherCAT linjekommunikation med full hastighet och anslutning mot frekvensomriktaren med intervall på ned till 4 ms i båda riktningarna. Detta gör att MCA 124 kan ingå i olika slags nätverk – från sådana med låg prestanda upp till servotillämpningar
 • Stöd för EoE Ethernet över EtherCAT
 • HTTP (Hypertext Transfer Protocol) för diagnostisering via inbyggd webbserver
 • CoE (CAN Over Ethernet) för tillgång till frekvensomriktarparametrar
 • SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) för e-postmeddelanden
 • TCP/IP för enkel åtkomst till frekvensomriktarens konfigurationsdata från MCT 10
 • Möjliggör VLT® 5000-kommandon (in-/utinstanser och explicita meddelanden) i VLT® AutomationDrive, vilket innebär att en VLT® 5000 kan ersättas av VLT® AutomationDrive eller att ett system kan expanderas utan att kostsamma ändringar av PLC-programmet krävs
 • Om du vill uppgradera till en annan fältbuss kan den installerade omvandlaren lätt tas bort och ersättas med ett annat alternativ. Detta ger en säker men ändå flexibel investering

Programvara

Programvara
Modell Namn Språk Uppdaterad Version Status Ladda ned Filtyp
Fieldbus Configuration Files VLT® Drives DeviceNet EDS 31 maj, 2021 RL 2.2 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® Drives EtherNet/IP EDS 27 juni, 2016 RL 59.8 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® Drives PROFIBUS GSD 03 nov., 2010 RL 76.9 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® Drives PROFIBUS PCA Block 19 mars, 2008 RL 465.8 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® EtherNet/IP Add-on Instructions 27 sep., 2013 RL 443.0 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® FCP 106/FCM 106 PROFIBUS GSD 08 mars, 2017 RL 4.6 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® HVAC Drive FC 102 LNS Plug-in 23 juni, 2008 RL 3.7 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® HVAC Drive FC 102 LonWorks 13 mars, 2009 RL 97.2 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® MCA101 PROFIBUS GSD 03 nov., 2010 RL 76.9 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® MCA104 CANopen EDS 23 juni, 2014 RL 82.7 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® MCA120 PROFINET GSDML 21 feb., 2018 RL 719.2 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® MCA123 POWERLINK XDD 02 aug., 2013 RL 27.0 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® MCA124 EtherCAT XML 17 dec., 2012 RL 20.9 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® MCD200 DeviceNet EDS 20 juni, 2008 RL 678.0 B ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® MCD500 DeviceNet EDS 19 nov., 2010 RL 4.8 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® MCD500 PROFIBUS GSD 10 nov., 2008 RL 2.3 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® MCD500/200 PROFINET GSDML 16 maj, 2018 RL 2.2 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® MCD600/500/200 EtherNet/IP EDS 16 maj, 2018 RL 6.5 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® Midi Drive FC 280 CANOpen EDS 09 dec., 2016 1.20 RL 15.5 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® Midi Drive FC 280 EtherCAT XML 01 mars, 2022 RL 71.5 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® Midi Drive FC 280 Ethernet/IP EDS 09 dec., 2016 1.20 RL 5.1 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® Midi Drive FC 280 POWERLINK XDD 09 dec., 2016 RL 15.3 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® Midi Drive FC 280 PROFIBUS GSD 10 okt., 2016 1.0 RL 4.3 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® Midi Drive FC 280 PROFINET GSDML 30 okt., 2020 RL 14.7 KB ZIP
Fieldbus Firmware VLT® Soft Starter USB Drivers 06 mars, 2017 RL 1.1 MB ZIP