VACON® installations- och kylningstillval

Installations- och kylningstillval används i frekvensomriktarinstallationer för att säkerställa högsta möjliga driftprestanda och tillgänglighet under långa tidsperioder.

Ladda ned tillvalsutbudet

 • 40 kW kylningskapacitet
 • Alla modeller med rör i rostfritt stål
 • Enpumpsmodell
 • Andra varianter tillgängliga i IP54 Rittal- och Veda-apparatskåp och utan apparatskåp
  • HXL-M-040-N-S: IP00
  • HXL-V-040-N-S: IP54, Veda-apparatskåp
  • HXL-R-040-N-S: IP54 Rittal-apparatskåp
 • Effektområde:
  • 380–440 V AC
 • Kyleffekt:
  • 0–40 kW
 • Flöde:
  • 40–120 l/min
 • 120 kW kylningskapacitet
 • Alla modeller med rör i rostfritt stål
 • Enpumpsmodell
 • Tvåpumpsmodeller för marina tillämpningar
 • Andra varianter tillgängliga i IP54 Rittal- och Veda-apparatskåp och utan apparatskåp:
  • HXL-M-120-N-S: IP00, enpumps
  • HXM-M-120-N-S: IP00, tvåpumps
  • HXL-R-120-N-S: IP54, Rittal-apparatskåp, enpumps
  • HXM-R-120-N-S: IP54, Rittal-apparatskåp, rör av rostfritt stål, tvåpumps
  • HXL-V-120-N-S: IP54, Veda-apparatskåp, rör av rostfritt stål, enpumps
  • HXM-V-120-N-S: IP54, Veda-apparatskåp, rör av rostfritt stål, tvåpumps
 • Effektområde:
  • 380–440 V AC
 • Kyleffekt:
  • 0–120 kW
 • Flöde:
  • 120–360 l/min
 • 300 kW kylningskapacitet
 • Alla modeller med rör i rostfritt stål
 • Enpumpsmodell
 • Tvåpumpsmodeller för marina tillämpningar
 • Flera varianter:
  • HXL-M-300-N-S: IP00, enpumps
  • HXM-M-300-N-S: IP00, tvåpumps
  • HXL-R-300-N-S: IP54, Rittal-apparatskåp, enpumps
  • HXM-R-300-N-S: IP54, Rittal-apparatskåp, tvåpumps
 • Effektområde:
  • 380–440 V AC
 • Kyleffekt:
  • 0–300 kW
 • Flöde:
  • 360–900 l/min
 • Liquid-to-air värmeväxlare med kylkompressor
 • Tillverkade av Lauda Ultracool
 • IP54-apparatskåp
 • Flera modeller för olika kylningskapacitet och kylmedelsflöde
 • Effektområde:
  • 400–440 V AC/50 Hz
  • 440–480 V AC/60 Hz
 • Flöde:
  • UC-0030SP: 3,8 kW vid 35 °C/3,3 kW vid 45 °C – kylmedelsflöde 20 l/min
  • UC-0080SP: 13,7 kW vid 35 °C/11,2 kW vid 45 °C – kylmedelsflöde 40 l/min
  • UC-0140SP: 22,1 kW vid 35 °C/18,3 kW vid 45 °C – kylmedelsflöde 80 l/min
  • UC-0240SP: 41,8 kW vid 35 °C/34,2 kW vid 45 °C – kylmedelsflöde 120 l/min
  • UC-0400SP: 48,6 kW vid 35 °C/- – kylmedelsflöde 120 l/min
  • UC-0800SP: 97,2 kW vid 35 °C/- – kylmedelsflöde 240 l/min
  • UC-0500SP-E: -/43 kW vid 45 °C – kylmedelsflöde 120 l/min
  • UC-0500SP-E: -/86 kW vid 45 °C – kylmedelsflöde 240 l/min