VACON® funktionella förlängningar

Funktionella förlängningar ökar en frekvensomriktares flexibilitet genom att förlänga in- och utgångar och tillhandahålla dedikerade gränssnitt för en rad olika återkopplingsenheter.

Ladda ned tillvalsutbudet

 • Erbjuder VACON® 100-produkten med säkerhetsfunktionen STO (Safe Torque Off). I tillvalskortet finns även en ATEX-termistoringång för skydd mot motoröverhettning när motorn finns i en ATEX-miljö. En reläutgång finns också tillgänglig för att indikera STO-funktionen
 • STO (Safe Torque Off) upp till SIL3 med två oberoende digitala ingångskanaler
 • ATEX-termistoringång
 • En reläutgång för STO-funktionen
 • Anslutning: E
 • Erbjuder VACON® NXP-produkten med säkerhetsfunktionen STO (Safe Torque Off). I tillvalskortet finns även en ATEX-termistoringång för skydd mot motoröverhettning när motorn finns i en ATEX-miljö. Två reläutgångar finns också tillgängliga i tillvalskortet
 • STO (Safe Torque Off) upp till SIL2, PL d, kat. 3 med två oberoende digitala ingångskanaler
 • ATEX-termistoringång
 • 1 NO-reläutgång
 • 1 NO/NC-reläutgång
 • Anslutning: B
 • Erbjuder en mängd olika in- och utgångssignaler för styrning av VACON® NXS- och VACON® NXP-frekvensomriktare
 • 6 digitala ingångar, 24 V DC
 • 1 digital utgång för öppen kollektor
 • 2 analoga ingångar (0–10 V eller -10–+10 V eller 0–20 mA)
 • 1 analog utgång (0–10 V eller 0–20 mA)
 • +10 V DC-referens
 • Extern +24 V DC-försörjning eller -spänningsutgång
 • Anslutning: A
 • Erbjuder två reläutgångssignaler för VACON® NXS- och VACON® NXP-produkter
 • 2 st. NO/NC-reläutgångar
 • Anslutning: B
 • Erbjuder två reläutgångssignaler och en termistoringång för överhettningsskydd för VACON® NXS- och VACON® NXP-produkter
 • 1 NO/NC-reläutgång
 • 1 NO-reläutgång
 • 1 PTC-termistoringång
 • Anslutning: B
 • Används för att ansluta VACON® NXP-produkter till pulsgivare/inkrementella pulsgivare av TTL- och TTL(R)-typ som uppfyller kraven i RS422-specifikationen
 • Differentiella signaler av typen A+, A-, B+, B-, Z+ och Z-
 • 1 Qualifier-ingång, används för spårning av Z-pulsen
 • 1 fast digital ingång, används för att spåra mycket korta pulser
 • Valbar nätspänning för pulsgivare +5/+15/+24 V
 • Anslutning: C
 • Används för att ansluta VACON® NXP-produkter till pulsgivare/inkrementella pulsgivare av HTL-typ
 • Differentiella signaler av typen A+, A-, B+, B-, Z+ och Z-
 • 1 Qualifier-ingång, används för spårning av Z-pulsen
 • 1 fast digital ingång, används för att spåra mycket korta pulser
 • Valbar nätspänning för pulsgivare +5/+15/+24 V
 • Anslutning: C
 • Används för att ansluta 2 pulsgivare/inkrementella pulsgivare till en VACON® NXP-produkt
 • Differentiella signaler av typen A+, A-, B+, B-, Z+ och Z-
 • 1 Qualifier-ingång, används för spårning av Z-pulsen
 • 1 fast digital ingång, används för att spåra mycket korta pulser
 • Valbar nätspänning för pulsgivare +15/+24 V
 • Anslutning: C
 • Erbjuder en mängd olika in- och utgångssignaler för styrning av VACON® NXS- och VACON® NXP-frekvensomriktare. Motsvarar OPTA1 förutom att analoga in- och utgångar är galvaniskt isolerade i OPTA8.
 • 6 digitala ingångar, 24 V DC
 • 1 digital utgång för öppen kollektor
 • 2 analoga ingångar (0–10 V eller -10–+10 V eller 0–20 mA)
 • 1 analog utgång (0–10 V eller 0–20 mA)
 • +10 V DC-referens
 • Extern +24 V DC-försörjning eller -spänningsutgång
 • Anslutning: A
 • Erbjuder en mängd olika in- och utgångssignaler för styrning av VACON® NXS- och VACON® NXP-frekvensomriktare. Motsvarar OPTA1 förutom att anslutningarna i OPTA9 har en ledararea på 2,5 mm2.
 • 6 digitala ingångar, 24 V DC
 • 1 digital utgång för öppen kollektor
 • 2 analoga ingångar (0–10 V eller -10–+10 V eller 0–20 mA)
 • 1 analog utgång (0–10 V eller 0–20 mA)
 • +10 V DC-referens
 • Extern +24 V DC-försörjning eller -spänningsutgång
 • Anslutning: A
 • Erbjuder en mängd olika in- och utgångssignaler för styrning av VACON® NXL-frekvensomriktare
 • 3 digitala ingångar, 24 V DC
 • 1 digital utgång för öppen kollektor
 • 1 NO-reläutgång
 • Extern +24 V DC-försörjning eller -spänningsutgång
 • Anslutning: E
 • Används för att ansluta pulsgivare/inkrementella pulsgivare till VACON® NXP-produkter
 • Tillvalskortet avger även en riktningssignal för pulsgivare och en utgångssignal för pulsgivare, vilka produceras genom att ingångspulserna från pulsgivaren fördelas.
 • Differentiella signaler av typen A+, A-, B+, B-, Z+ och Z-
 • 1 digital utgång för pulsgivarriktning
 • 1 digital utgång för pulsgivarutgång, en programmerbar fördelare
 • Valbar nätspänning för pulsgivare +15/+24 V
 • Anslutning: C
 • Erbjuder en mängd olika in- och utgångssignaler för styrning av VACON® NXL-frekvensomriktare
 • 3 digitala ingångar, 24 V DC
 • 1 PTC-termistoringång
 • 1 NO-reläutgång
 • Extern +24 V DC-försörjning eller -spänningsutgång
 • Anslutning: E
 • Används för att ansluta inkrementella pulsgivare av sinus-/cosinustyp till en VACON® NXP-produkt
 • Differentiella signaler av typen SIN+, SIN-, COS+, COS-, R+ och R- (1 volt peak-to-peak)
 • Valbar nätspänning för pulsgivare +5/+15/+24 V
 • Anslutning: C
 • Erbjuder en mängd olika in- och utgångssignaler för styrning av VACON® NXS- och VACON® NXP-frekvensomriktare
 • 6 digitala ingångar, 42–240 V AC
 • 1 digital utgång för öppen kollektor
 • 1 analog ingång 0–10 V
 • 01 analog ingång -10–+10 V
 • 1 analog utgång 0–10 V
 • 1 analog utgång 0–20 mA
 • +15 V DC-spänningsutgång
 • Extern +24 V DC-försörjning eller -spänningsutgång
 • Anslutning: A
 • Erbjuder en mängd olika in- och utgångssignaler för styrning av VACON® NXP-frekvensomriktare
 • 6 galvaniskt isolerade digitala ingångar, 24 V DC
 • 2 analoga ingångar (0–10 V eller -10–+10 V eller 0–20 mA)
 • 2 analoga utgångar (0–10 V eller -10– +10 V eller 0–20 mA)
 • +10 V DC- och -10 V DC-referens
 • Extern +24 V DC-försörjning eller -spänningsutgång
 • Anslutning: A
 • Ger ytterligare digitala ingångs- och/eller digitala utgångssignaler till VACON®-frekvensomriktare. Kan användas i VACON® NX-produkter och även i VACON® 100- och VACON® 20-produktserier
 • 6 konfigurerbara digitala in-/utgångssignaler
 • 0–24 V DC när den konfigureras som en ingång
 • Öppen kollektor när den konfigureras som en utgång
 • Signaltyp väljs med byglar
 • +24 V DC-spänningsutgång
 • Kortplatser VACON®NXS/NXP: BCDE
 • Kortplatser VACON®NXL: E
 • Kortplatser VACON® 100: CDE
 • Kortplatser VACON® 20: E
 • Erbjuder ytterligare reläutgångssignaler och en termistoringång till VACON®-frekvensomriktare. Kan användas i VACON® NX-produkter och även i VACON® 100- och VACON® 20-produktserier
 • 1 NO-reläutgång
 • 1 NO/NC-reläutgång
 • 1 PTC-termistoringång
 • Kortplatser VACON® NXS/NXP: BCDE
 • Kortplatser VACON® NXL: E
 • Kortplatser VACON® 100: CDE
 • Kortplatser VACON® 20: E
 • Erbjuder en analog ingångssignal och två analoga utgångssignaler till VACON®-frekvensomriktare. Kan användas i VACON® NX-produkter och även i VACON® 100- och VACON® 20-produktserier
 • 1 galvaniskt isolerad analog utgång (0 ... 20 mA)
 • 2 galvaniskt isolerade analoga utgångar (0 ... 20 mA)
 • +24 V DC-spänningsutgång
 • Kortplatser VACON® NXS/NXP: BCDE
 • Kortplatser VACON® NXL: E
 • Kortplatser VACON® 100: CDE
 • Kortplatser VACON® 20: E
 • Erbjuder tre ytterligare reläutgångssignaler till VACON®-frekvensomriktare. Kan användas i VACON® NX-produkter och även i VACON® 100- och VACON® 20-produktserier
 • 3 NO-reläutgångar
 • Kortplatser VACON® NXS/NXP: BCDE
 • Kortplatser VACON® NXL: E
 • Kortplatser VACON® 100: CDE
 • Kortplatser VACON® 20: E
 • Erbjuder tre temperaturmätningskanaler till VACON® NXS- och VACON® NXP-frekvensomriktare
 • 2 PT100-givaringångar (3-ledare)
 • Mätningskanal #3 tillåter 1–3 givare i serie
 • Mätområde på -30–+200 °C
 • För nya installationer rekommenderas tillvalet OPTBH
 • Kortplatser VACON® NXS/NXP:BCDE
 • Erbjuder fem digitala ingångar med hög spänning och en reläutgång till VACON®-frekvensomriktare. Kan användas i VACON® NX-produkter och även i VACON® 100- och VACON® 20-produktserier
 • 5 digitala ingångar, 42–240 V AC
 • 1 NO-reläutgång
 • Kortplatser VACON® NXS/NXP: BCDE
 • Kortplatser VACON® NXL: E
 • Kortplatser VACON® 100: CDE
 • Kortplatser VACON® 20: E
 • Möjliggör varvtalsåterkoppling till en VACON® NXP-frekvensomriktare från en EnDat 2-pulsgivare. Använd EnDat-gränssnittet för att läsa av axelns absoluta placering. Tillvalskortet avger en simulerad pulsgivarsignal i enlighet med specifikationen i RS422
 • Styrning med återkoppling av motorn kräver att sin-/cossignaler finns tillgängliga
 • Absolut pulsgivare med EnDat 2-protokoll
 • Differentiella ingångssignaler av typen DATA, CLOCK och sin-/cos (1 Vpp)
 • Valbar nätspänning för pulsgivare +5/+12/+15 V
 • 2 snabba digitala ingångar för spårning av korta pulser
 • Utgående inkrementella signaler av typen A+, A-, B+ och B- i enlighet med specifikationen RS422
 • Anslutning: C
 • Möjliggör varvtalsåterkoppling till en VACON® NXP-frekvensomriktare från en resolver. Kortet avger en simulerad utgående pulsgivarsignal
 • Konfigurerbar fältsignalfrekvens, 2–20 kHz
 • Differentiella sin-/cos-återkopplingssignaler
 • Differentiell frysinfrekvens av HTL-typ för markering av positionsdata
 • Differentiell infrekvens från pulsgivare av HTL-typ (A-, B- och Z-signaler)
 • Differentiell simulerad utfrekvens från pulsgivare av HTL-typ (A-, B- och Z-signaler)
 • Anslutning: C
 • Möjliggör varvtalsåterkoppling till en VACON® NXP-produkt från en EnDat 2.1-pulsgivare. Använd EnDat-gränssnittet för att läsa av axelns absoluta placering
 • Styrning med återkoppling av motorn kräver att sin-/cossignaler finns tillgängliga.
 • Stöd för EnDat 2.1-protokoll
 • Differentiella signaler av typen DATA+, DATA-, CLOCK+ och CLOCK-
 • Differentiella signaler av typen SIN+, SIN-, COS+ och COS- (1 volt peak-to-peak)
 • Valbar nätspänning för pulsgivare +5/+12/+15 V
 • Anslutning: C
 • Erbjuder ytterligare utgångssignaler till VACON®-frekvensomriktare. Kan användas i VACON® 100- och VACON® 20-produktserier
 • 1 digital utgång för öppen kollektor
 • 1 analog utgång (0–10 V eller 0–20 mA)
 • 1 NO-reläutgång
 • Kortplatser VACON® 100: CDE
 • Kortplatser VACON® 20: E
 • Erbjuder tre temperaturmätningskanaler till VACON®-frekvensomriktare. Kan användas i VACON® NXS-, VACON® NXP- och VACON® 100-produkter
 • Tre temperaturmätningskanaler
 • Stöd för PT100-, PT1000-, Ni1000-, KTY84-givare
 • Mätområde på -50–+200 °C
 • Alla mätkanaler har stöd för 1–3 PT100-givare i serie
 • Kortplatser VACON® NXS/P: BCDE
 • Kortplatser VACON® 100: CDE
 • Gör det möjligt att ansluta VACON® NXP-frekvensomriktare via fiberoptiska kablar. Anslutningen kan användas för kommunikation frekvensomriktare emellan eller för parallellkoppling av frekvensomriktare i syfte att uppnå högre effekt
 • 2 x fiberoptiska par
 • Kortplatser VACON® NXP: DE
 • Möjliggör anslutning av VACON® NXP-frekvensomriktare via fiberoptiska kablar. Använd anslutningen för kommunikation frekvensomriktare emellan eller för parallellkoppling av frekvensomriktare i syfte att uppnå högre effekt. I kortet finns också ett CAN-gränssnitt för övervakning av flera frekvensomriktare, för specialanpassad CAN-kommunikation eller för I/O-utökning
 • 1 fiberoptiskt par
 • Galvaniskt isolerat CAN-gränssnitt (strömkontakt med tre stift)
 • IEC 61131-tillämpning CAN
 • MonitorBus
 • Kortplatser VACON® NXP: DE
 • Möjliggör anslutning av VACON® NXS- och VACON® NXP-frekvensomriktare till en dator via RS232-länk
 • Galvaniskt isolerat RS232-gränssnitt
 • D9-anslutning
 • Kortplatser VACON® NXS/NXP: DE
 • Tillhandahåller ett CAN-gränssnitt till IEC 61131-tillämpningen av VACON® NXP-frekvensomriktare. Använd CAN-gränssnittet för övervakning av flera frekvensomriktare, för specialanpassad CAN-kommunikation eller för I/O-utökning
 • Galvaniskt isolerat CAN-gränssnitt (strömkontakt med tre stift)
 • IEC 61131-tillämpning CAN
 • MonitorBus
 • Kortplatser VACON® NXP: DE
 • Erbjuder VACON® NXP-frekvensomriktare med ett gränssnitt för mätning av nät-/linjespänning. I kortet finns en transformator som minskar nätspänningen till en mätbar amplitud. Kortet används i tillämpningar såsom AFE, förnybar energi eller mikronät
 • Mätning av linjespänning och linjefrekvens
 • Extern spänningstransformator 1:60
 • Inspänning på 380–690 V AC
 • Kortplatser VACON® NXP: C
 • Erbjuder reläutgångar till VACON® 100 HVAC-produkter med gamla styrkort
 • Kompatibel med styrkort av typen 70CVB01015 och 70CVB01418
 • 2 NO/NC-reläutgångar
 • 1 NO-reläutgång
 • Erbjuder reläutgångar och en termistoringång till VACON® 100 HVAC-produkter med gamla styrkort
 • Kompatibel med styrkort av typen 70CVB01015 och 70CVB01418
 • 2 NO/NC-reläutgångar
 • 1 PTC-termistoringång
 • Erbjuder en mängd olika in-/utgångssignaler och ett RS485-gränssnitt till VACON® 100 och VACON® 100 FLOW-produkter. Även VACON® 100 HVAC-produkter med nya styrkort har stöd för detta I/O-kort
 • Kompatibel med 70CVB01582-styrkort
 • 6 st. 0–24 V digitala ingångar
 • 2 analoga ingångar (0–10 V eller 0–20 mA)
 • 1 analog utgång (0–10 V eller 0–20 mA)
 • 2 NO/NC-reläutgångar
 • 1 NO-reläutgång
 • Referensspänning för +10 V DC-utgång
 • Extern +24 V DC-försörjning eller -spänningsutgång
 • RS485-gränssnitt för fältbuss
 • Erbjuder en mängd olika in-/utgångssignaler och ett RS485-gränssnitt till VACON® 100 och VACON® 100 FLOW-produkter. Även VACON® 100 HVAC-produkter med nya styrkort har stöd för detta I/O-kort
 • Kompatibel med 70CVB01582-styrkort
 • 6 digitala ingångar, 0–24 V
 • 2 analoga ingångar (0–10 V eller 0–20 mA)
 • 1 analog utgång (0–10 V eller 0–20 mA)
 • 2 NO/NC-reläutgångar
 • 1 PTC-termistoringång
 • Referensspänning för +10 V DC-utgång
 • Extern +24 V DC-försörjning eller -spänningsutgång
 • RS485-gränssnitt för fältbuss
 • Ger ytterligare säkerhetsfunktioner för VACON® NXP-serien
 • Funktioner för säkerhetsstopp: SS1 – Safe Stop 1, SS2 – Safe Stop 2, SQS – Safe Quick Stop, SBC – Safe Brake Control, SOS – Safe Operating Stop
 • Funktioner för säkert varvtal: SLS – Safe Limited Speed, SMS – Safe Maximum Speed, SSR – Safe Speed Range, SSM – Safe Speed Monitoring
 • Pulsgivaringång: Gränslägesswitch
 • PROFISAFE (kräver OPTE3/OPTE5)
 • Anslutning: D
 • Ger ytterligare säkerhetsfunktioner för VACON® NXP-serien
 • Funktioner för säkerhetsstopp: SS1 – Safe Stop 1, SS2 – Safe Stop 2, SQS – Safe Quick Stop, SBC – Safe Brake Control, SOS – Safe Operating Stop
 • Funktioner för säkert varvtal: SLS – Safe Limited Speed, SMS – Safe Maximum Speed, SSR – Safe Speed Range, SSM – Safe Speed Monitoring
 • Pulsgivaringång: Gränslägesswitch, HTL/TTL
 • PROFISAFE (kräver OPTE3/OPTE5)
 • Anslutning: D
 • Ger ytterligare säkerhetsfunktioner för VACON® NXP-serien
 • Funktioner för säkerhetsstopp: SS1 – Safe Stop 1, SS2 – Safe Stop 2, SQS – Safe Quick Stop, SBC – Safe Brake Control, SOS – Safe Operating Stop
 • Funktioner för säkert varvtal: SLS – Safe Limited Speed, SMS – Safe Maximum Speed, SSR – Safe Speed Range, SSM – Safe Speed Monitoring
 • Pulsgivaringång: Gränslägesswitch, SIN/COS
 • PROFISAFE (kräver OPTE3/OPTE5)
 • Anslutning: D