iC7 funktionella förlängningar

 • Översikt
 • Dokument

Funktionella förlängningar är tillval som ökar en frekvensomriktares flexibilitet genom att förlänga in- och utgångar och tillhandahålla dedikerade gränssnitt för en rad olika återkopplingsenheter.

Detta I/O-tillval utökar standardingångarna och standardutgångarna som är inbyggda i frekvensomriktaren.

Huvudegenskaper:

 • Tre digitala ingångar, stöd för PNP- och NPN-logik
 • Två digitala utgångar, konfigurerbar PNP, NPN, push-pull, pulsomfång 0–100 kHz
 • Två analoga ingångar: 0/4–20 mA, 0–10 V DC, -10–+10 V DC
 • Temperaturgivare: 1 x PT100, 2 x PT100, 3 x PT100, PT1000, Ni1000 (A/B), KTY81, KTY82, KTY84
 • En analog utgång: 0/4–20 mA

Detta anslutningsbara tillval gör det möjligt att utöka reläfunktionerna med tre extra reläutgångar.

Huvudegenskaper:

 • 2 x NO, NC
 • 1 x NO
 • 250 V AC, 2 A max. (50/60 Hz)
 • 24 V DC, 2 A resistiv belastning

Pulsgivar‑/resolvergränssnitt (tillval) gör det möjligt att ansluta olika enheter som varvtals-/positionsåterkoppling eller referens.

Följande typer av enheter stöds:

 • Inkrementell pulsgivare med två eller tre kanaler (TTL, HTL, SinCos utan noll puls)
 • Absoluta pulsgivare (SSI, EnDat, BiSS, Hiperface, Hiperface DSL)
 • Resolver‑enheter

Beroende på enhetstyp kan du ansluta en eller två enheter.

Dokument

Dokument
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Installationshandbok iC7 Advanced Harmonic Filter (AHF) Engelska Flera 18 apr., 2023 10.5 MB .pdf
Installationshandbok iC7 Sine-wave Filter_OF7S1 Engelska Flera 20 apr., 2023 1.9 MB .pdf