iC7 funktionella förlängningar

 • Översikt
 • Dokument

Funktionella förlängningar är tillval som ökar en frekvensomriktares flexibilitet genom att förlänga in- och utgångar och tillhandahålla dedikerade gränssnitt för en rad olika återkopplingsenheter.

Detta I/O-tillval utökar standardingångarna och standardutgångarna som är inbyggda i frekvensomriktaren.

Huvudegenskaper:

 • Tre digitala ingångar, stöd för PNP- och NPN-logik
 • Två digitala utgångar, konfigurerbar PNP, NPN, push-pull, pulsomfång 0–100 kHz
 • Två analoga ingångar: 0/4–20 mA, 0–10 V DC, -10–+10 V DC
 • Temperaturgivare: 1 x PT100, 2 x PT100, 3 x PT100, PT1000, Ni1000 (A/B), KTY81, KTY82, KTY84
 • En analog utgång: 0/4–20 mA

Detta anslutningsbara tillval gör det möjligt att utöka reläfunktionerna med tre extra reläutgångar.

Huvudegenskaper:

 • 2 x NO, NC
 • 1 x NO
 • 250 V AC, 2 A max. (50/60 Hz)
 • 24 V DC, 2 A resistiv belastning

Pulsgivar‑/resolvergränssnitt (tillval) gör det möjligt att ansluta olika enheter som varvtals-/positionsåterkoppling eller referens.

Följande typer av enheter stöds:

 • Inkrementell pulsgivare med två eller tre kanaler (TTL, HTL, SinCos utan noll puls)
 • Absoluta pulsgivare (SSI, EnDat, BiSS, Hiperface, Hiperface DSL)
 • Resolver‑enheter

Beroende på enhetstyp kan du ansluta en eller två enheter.

Dokument

Dokument
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp