iC7-filter

 • Översikt
 • Dokument

Använd filter för att optimera systemets övertonsprestanda, skydda motorn eller köra med oskärmade kablar. Filtren dämpar övertoner eller kompenserar för den inverkan frekvensomriktarens övertoner har på annan utrustning. De garanterar bästa möjliga driftsäkerhet och effekt för frekvensomriktare i systemkonfigurationer där effektkvaliteten är viktig. 

Använd det webbaserade verktyget MyDrive® Harmonics för att bedöma behovet av övertonsbegränsning för ditt system och hitta de bästa lösningarna.

Detta avancerade passiva övertonsfilter ger optimala övertonsprestanda för iC7-frekvensomriktare med en nominell effekt på upp till 480 A. Uppfyll högre kapacitetskrav genom parallellkoppling. Programmet erbjuder två varianter för THDi-system på 10 % respektive 5 % eller bättre. Denna passiva övertonslösning ger bästa möjliga energieffektivitet i delbelastningstillämpningar och överträffar de flesta AFE-baserade lösningar.

Fördelar

 • Undertrycker övertoner för att uppnå THDi på 10 % eller 5 % eller bättre
 • Förbättrar effektkvaliteten för att säkerställa maximal drifttid
 • Säkerställer överensstämmelse med IEEE 519-2022 vid installation tillsammans med en iC7-frekvensomriktare

Hitta i produktbutik

Avancerat övertonsfilter OF7P2

LC-filter för frekvensomriktare med AFE- och nätomvandlare i regenerativa tillämpningar och tillämpningar med låga övertoner. ​

Vid regenerativa tillämpningar eller tillämpningar med låga övertoner monteras ett LC- eller LCL-filter mellan spänningsmatningen och frekvensomriktaren. I nära kombination med AFE-enheten eller nätomvandlaren säkerställer detta filter korrekt effektkvalitet och minimala avbrott i nätet. När en dedikerad transformator försörjer varje frekvensomriktare är detta LC-filter rätt val. ​

Fördelar ​

 • Säkerställer korrekt strömkvalitet ​
 • Minimerar avbrott i nätet​
 • Optimal kombination av kondensatorns och spolens utjämnande egenskaper för vågformen

Hitta i produktbutik

LC-filter OF7Z1

För vätskekylda tillämpningar som kräver ett LCL-filter, använd LC-filter OF7Z1 i kombination med L-filter OF7Z5. Använd inte detta L-filter ensamt. ​

Fördelar

 • Möjliggör optimala prestanda för LCL-filtret​
 • Minimerar förekomsten av övertonsdistorsion i nätet​
 • Lämpar sig för regenerativa tillämpningar och tillämpningar med låga övertoner

Hitta i produktbutik

L-filter OF7Z5

LCL-filter för frekvensomriktarmoduler med AFE- och nätomvandlare i regenerativa tillämpningar och tillämpningar med låga övertoner. När regenerativa funktioner eller funktioner för låga övertoner behövs i en tillämpning är en AFE-modul i kombination med sitt dedikerade LCL-filter är det rätta valet. I nära kombination med AFE-modulen eller nätomvandlaren säkerställer detta filter optimal prestanda och minimerar övertonsdistorsion i nätet. För vätskekylda tillämpningar som kräver ett LCL-filter, använd LC-filter OF7Z1 i kombination med L-filter OF7Z5. 

Fördelar 

 • Säkerställer optimala prestanda för frekvensomriktaren eller effektomvandlaren
 • Minimerar förekomsten av övertonsdistorsion i nätet
 • Lämpar sig för regenerativa tillämpningar och tillämpningar med låga övertoner

Hitta i produktbutik

LCL-filter OF7Z3

Sinusvågfiltret skapar en sinusformad fas-till-fas-motorspänning. Filtret reducerar motorisoleringsstress och switchljud från motorn och möjliggör användning av oskärmade motorkablar.

Fördelar

 • Möjliggör användning av oskärmade motorkablar
  • Upp till 600 m oskärmad kabel
  • Upp till 300 m skärmade kablar
 • Minskar motorisoleringsbelastningen
 • Minskar common mode-strömmar
 • Minskar akustiska switchljud från motorn
 • Erbjuder optimalt motorskydd för längre livslängd
 • Minskar förlusterna i motorn

Hitta i produktbutik

Sinusvågfilter OF7S1

Installera dU/dt-filtret mellan frekvensomriktaren och motorn för att eliminera mycket snabba spänningsändringar. Motorplintens fas-till-fas spänning är fortfarande pulsformad, men dess dU/dt-värden har minskat. 

Fördelar 

 • Minskar dU/dt-värden på motorplintspänningen
 • Skyddar motorisoleringen genom att undertrycka utspänningstoppar
 • Minskar strömläckage och strömförluster i motorkabeln och motorn

Hitta i produktbutik

dU/dt-filter OF7U1

Det kombinerade dU/dt- och common mode-filtret eliminerar snabba spänningsförändringar för att minska belastningen på motorisoleringen. Det dämpar även högfrekventa störningar i motorkabeln (skärmad eller oskärmad) och minskar lagerströmmar i motorn.

Fördelar 

 • Eliminerar snabba spänningsändringar för att minska påfrestningen på motorisoleringen
 • Dämpar brus med hög frekvens i motorkabeln
 • Minskar lagerströmmar i motorn

Hitta i produktbutik

dU/dt- och CM-filter OF7U2

Detta Common mode-filter reducerar högfrekventa strömmar kopplade till elektriska urladdningar i motorströmmarna. Det reducerar eller eliminerar till och med dessa elektriska urladdningar. Detta minskar slitaget på lagren, vilket förlänger deras livslängd, sänker underhållskostnaderna och förbättrar drifttiden. Passar iC7-frekvensomriktare.

Fördelar

 • Minskar högfrekventa strömmar
 • Minskar slitaget på lagren och förlänger deras livslängd
 • Minskar underhållskostnaderna och förbättrar drifttiden

Hitta i produktbutik

Common mode-filter OFXC1

En DC/DC-omvandlare kräver ett DC-filter mellan DC-källan och omvandlaren för strömstyrning och förmågan till spänningsökning. DC/DC-filtret jämnar ut ström- och spänningsvågformerna, vilket gör det lämpligt för de flesta likströmskällor eller likströmslaster. 

Fördelar 

 • Jämnar ut ström- och spänningsvågformerna för att göra dem lämpliga för de flesta likströmskällor och belastningar
 • Ökar spänningen på DC/DC-omvandlaren
 • Lagrar energi och minskar di/dt-lutningen för lastströmmen. Den lagrade energin frigörs tillbaka till system med minskande strömstyrka 

Hitta i produktbutik

DC/DC-filter OF7D1

Kompatibla produkter

  iC7-Automation iC7-Marine iC7-Hybrid
Frekvensomriktare Luftkyld systemmodul Vätskekyld systemmodul Vätskekyld systemmodul
INU AFE NFE INU AFE GC DC/DC-omriktare
Övertonsfilter 
Avancerat övertonsfilter OF7P2 X              
Ingångsfilter
LC-filter för AFE OF7Z1           X X  
LCL-filter för AFE OF7Z3     X          

LCL-filter för AFE OFZ1 + OFZ5

          X X  
Utgångsfilter 
Sinusvågfilter OF7S1  X              
dU/dt-filter OF7U1   X     X      
dU/dt- och CM-filter OF7U2         X      
Common mode-filter
Common mode-filter OFXC1   X            
DC/DC-filter
DC/DC-filter OF7D1               X

Dokument

Dokument
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Installationshandbok iC7 Advanced Harmonic Filter (AHF) Engelska Flera 18 apr., 2023 10.5 MB .pdf
Installationshandbok iC7 Sine-wave Filter_OF7S1 Engelska Flera 20 apr., 2023 1.9 MB .pdf