Danfoss Advanced Active Filter AAF 007

  • Översikt

Det intelligenta valet för övertonsbegränsning

Få övertonsbegränsning, korrigering av effektfaktor och kompensation av obalans i en och samma produkt. Du kan anpassa inställningarna efter dina behov och fokusera på det område som är viktigt för just din tillämpning.

Selektiv övertonsbegränsning och automatisk resonansdetektering säkerställer tillförlitlig drift som är anpassad efter dina tillämpningskrav.

> 98,2 % filtereffektivitet med avancerad SiC-teknik

Danfoss Advanced Active Filter AAF 007 är utformat för att begränsa övertonsdistorsion i centralt eller decentralt installerade Danfoss-frekvensomriktare. Den senaste generationens SiC-switchar erbjuder enastående hög effektivitet med 60 % lägre effektförluster än vid användning av liknande filter och eliminerar höga övertoner på ett effektivt sätt. Filtret är kompatibelt med alla frekvensomriktare i Danfoss produktportfölj och levereras förkonfigurerat och finjusterat från fabrik, klart att använda med de medföljande strömomvandlarna.

Nätspänning och filterström*

  • 3 x 380-480 V AC ... 55 A-moduler. Maximalt 440 A med 8 moduler parallellt monterade

*Ytterligare spänningsintervall och filterströmmar finns tillgängliga på begäran.

Kompakt och modulär konstruktion som kräver mindre utrymme

Enkel service förkortar servicetiden och minskar kostnaderna

Automatisk detektering av resonans för justering av switchfrekvensen förbättrar drifttiden

Låg komplexitet, med en produkt som hanterar flera utmaningar när det gäller kraftkvalitet: övertonsbegränsning, korrigering av effektfaktor och kompensation av obalans

Högeffektiv och robust, för lång livslängd med låg total ägandekostnad

Snabb driftsättning med plug-and-play-kapacitet och enkel parameterinställning via datorprogrammet Danfoss AAF 007 Setup Tool och/eller RS485

Enkelt att eftermontera på befintliga installationer när övertonsdistorsionen ökar i och med införande av icke-linjära laster