Slutna frekvensomriktare

Slutna frekvensomriktare för lågspänning kombinerar frekvensomriktaren med de vanligaste alternativen och tillbehören i ett standardskåp. Med begränsad teknisk ansträngning får du en skräddarsydd kvalitetsenhet som inte är direkt från hyllan.

  • VACON® Enclosed Drives