DrivePro® Start-up

  • Översikt
  • Hur det fungerar
  • Vanliga frågor
  • Referensobjekt

Optimal prestanda från dag ett

DrivePro® Start-up bygger på mer än 50 års erfarenhet av tillverkning av frekvensomriktare och stödjer alla de senaste produktlanseringarna från Danfoss. Optimering av dina frekvensomriktare under driftsättningsprocessen säkerställer maximal energieffektivitet, förlängd livslängd och kostnadsbesparingar för ditt system från dag ett.

Våra utbildade tekniker inspekterar din installation, ställer in frekvensomriktarparametrar baserat på Danfoss rekommendationer och kör ett verkligt test av tillämpningen. Dessutom ger vi dig praktiska instruktioner och en Danfoss-rekommendation för driftsatta frekvensomriktare som säkerställer minskade koldioxidutsläpp och minskat energispill, samtidigt som du maximerar värdet på din frekvensomriktare.

DrivePro® Start-up-tjänsten tillhandahålls för att passa ditt schema. Tjänsten är utformad för att du ska kunna driftsätta dina frekvensomriktare i trygg förvissning om att de är korrekt installerade och konfigurerade.

Hur det fungerar

Funktioner och fördelar

Garantera korrekt installation och optimal finjustering för tillämpningen och processen

  • Förläng frekvensomriktarens livslängd med upp till 50 %
  • Minska stilleståndstiden med upp till 30 %

Danfoss-expertis förbättrar processeffektiviteten och energibesparingarna

  • Förbättra driftseffektiviteten, upp till 20 % årliga energibesparingar redan från första start

Förkorta tiden för idrifttagning med beprövade rutiner för uppstart, skräddarsydda för Danfoss frekvensomriktare

  • Spara in på driftsättningskostnader

Vanliga frågor

Standardpaketet inleds med att en tidplan för det arbete som ska utföras tas fram. När detta har avtalats med dig kommer Danfoss tekniker att göra en omfattande inspektion av frekvensomriktarinstallationen. Teknikern finjusterar omriktarens parametrar så att de passar din tillämpning, och utför sedan funktionstester av frekvensomriktaren/motorsystemet och tillhandahåller grundläggande utbildning för ditt underhållsteam så att de vet hur de ska

hålla frekvensomriktaren i drift med maximal effektivitet under hela dess livslängd.  Slutligen kommer Danfoss-teknikern att ge dig en omfattande och detaljerad startrapport.

 

Installation av frekvensomriktaren ingår inte i tjänsten. Innan DrivePro® Start-up-tjänsten kan utföras måste du se till att den har installerats i enlighet med instruktionerna i relevant Danfoss installationshandbok och programmeringshandbok.

Frekvensomriktaren måste också vara klar att startas för första gången, men den första starten måste utföras av en Danfoss-tekniker, som en del av DrivePro® Start-up-tjänsten. Frekvensomriktare med extra fältbusstillval, rörelsestyrningstillval och/eller tilläggskort för funktionell säkerhet ingår inte heller i standardomfattningen av tjänsten.

 

Det bästa är om du beställer tjänsten samtidigt som du beställer frekvensomriktaren/frekvensomriktarna. Det ger dig och Danfoss tillräckligt med tid för att schemalägga arbetet så att det utförs vid en lämplig tidpunkt. Du kan också göra din beställning efter att du har installerat frekvensomriktarna, men det finns ett viktigt villkor – för nya frekvensomriktare måste du se till att DrivePro® Start-up-tjänsten utförs innan du slår på strömmen till frekvensomriktaren.

 

I de flesta fall, ja, men det finns några få fall där det kan vara användbart för befintliga frekvensomriktare eller frekvensomriktarsystem. Detta gäller till exempel när en frekvensomriktare har genomgått en större reparation eller uppgradering. Det bästa du kan göra i dessa fall är att diskutera dina behov med din lokala Danfoss-kontakt, som kan ge dig råd om huruvida DrivePro® Start-up-tjänsten är rätt val för att uppfylla dina behov.

 

Tjänsten DrivePro® Start-up är för närvarande tillgänglig för utvalda frekvensomriktare. Vi utvärderar ständigt våra kunders behov och arbetar för att utöka utbudet av frekvensomriktare för vilka vi kan leverera tjänsten. Din lokala Danfoss-kontakt kan berätta om dina frekvensomriktare omfattas av tjänsten.

 

Flera faktorer påverkar priset, bland annat antal och typ av frekvensomriktare du söker service för, hur långt Danfoss-teknikern måste resa till din anläggning och om du vill ha någon av de extra modulerna. Det är värt att veta att om teknikern kan tillhandahålla DrivePro® Start-up-tjänsten för flera frekvensomriktare samtidigt på samma plats gäller ett rabatterat pris. När vi har utvärderat dessa faktorer kommer vi att ge dig ett fast och heltäckande pris för tjänsten.

 

Referensobjekt