DrivePro® Site Assessment

 • Översikt
 • Hur det fungerar
 • Vanliga frågor
 • Referensobjekt
 • Kontakta oss

Visste du att var femte frekvensomriktare riskerar att haverera?

Minimera oväntade kostnader och stilleståndstid genom att beställa en DrivePro® Site Assessment.

DrivePro® Site Assessment är en tjänst för utrustningshantering som inkluderar en fullständig undersökning på plats och riskanalys av alla dina befintliga installerade frekvensomriktare.  

Våra Danfoss-experter tittar på varje frekvensomriktare på plats för att registrera dess skick, hur kritisk den är och dess livscykelstatus. Baserat på dessa parametrar beräknar vi ett riskresultat för varje frekvensomriktare och ger rekommendationer för produktens livscykel i enlighet med detta.  

Den fullständiga analysen sammanfattas sedan i en anpassad och detaljerad rapport för dig. Utifrån detta kan du tillsammans med våra experter skapa en skräddarsydd plan för framtida underhåll eller uppgraderingar till den nya generationen.

Hur det fungerar

Funktioner och fördelar

Fullständig genomgång av dina befintliga frekvensomriktare på plats hos dig

 • Se den senaste livscykelstatusen för varje Danfoss-frekvensomriktare
 • Utvärdering av hur kritisk varje utrustning är
 • Utvärdering av frekvensomriktarnas skick

Detaljerad platsanalysrapport

 • Riskanalys för utrustningen
 • Riskreduceringsplan

Interaktiv expertrekommendation

 • Identifiera frekvensomriktare med hög risk
 • Identifiera potential för förbättrad energieffektivitet
 • Urval av tjänster från en väldesignad DrivePro®-portfölj
 • Optimerad planering säkerställer högsta produktivitet med lägsta kostnadspåverkan

Vanliga frågor

Baserat på Danfoss information om befintliga frekvensomriktare och erfarenhet löper var femte frekvensomriktare på plats stor risk att haverera.

Många faktorer påverkar utrustningens prestanda: ålder, miljöförhållanden och allmänt slitage på grund av daglig användning och lastprofil. Vissa faktorer har direkt inverkan på utrustningens skick, vilket påverkar utrustningens drifttid och ökar underhållskostnaderna.

Regelbunden utvärdering minskar risken för fel genom att det ger uppdaterad kunskap om omgivningsförhållandena, som kan förändras dramatiskt efter installationen under produktens och/eller tillämpningens livslängd.

 

Många faktorer påverkar avgiften för platsutvärderingstjänsten, vilket gör att det inte går att ge ett svar här och nu. Ditt lokala Danfoss Drives-försäljningskontor ger dig gärna en offert som tar hänsyn till dina specifika krav. Tjänsten har utvecklats för att vara billig men effektiv, och i många fall är den helt kostnadsfri.

 

Rekommendationerna är giltiga under ett år, baserat på skicket på de utvärderade utrustningarna. Om rekommendationerna inte implementeras inom ett år rekommenderar vi att platsen utvärderas på nytt.

 

Med DrivePro® Site Assessment får du en omfattande servicerapport med rekommendationer från Danfoss-experter. Tjänsten omfattar dock inte implementering eller någon typ av serviceåtgärder.

Danfoss ger dock gärna råd och stöd vid implementering av dessa rekommendationer som en del av ett separat avtal. 

 

Ja. DrivePro® Site Assessment omfattar en analys av och en detaljerad rapport över alla dina frekvensomriktare, inklusive märken från andra frekvensomriktartillverkare.

 

Referensobjekt

Kontakta oss

*
*
*
*

Please read our data privacy policy.