DrivePro® Remote Monitoring

 • Översikt
 • Hur det fungerar
 • Vanliga frågor
 • Referensobjekt

Minimera oväntade driftstopp och öka din effektivitet med snabbare svar.

För att fatta de bästa besluten och hålla din installerade bas igång på en optimerad nivå behöver du tillgång till fakta. Med DrivePro® Remote Monitoring får du ett system som tillhandahåller information online för övervakning i realtid. Systemet samlar in alla relevanta data och analyserar dem så att du kan lösa problem innan de påverkar dina processer.

Det erbjuder centraliserad backup och återställningsfunktioner för alla frekvensomriktare som är anslutna till DrivePro® Remote Monitoring, samt full insyn i och åtkomst till alla anslutna frekvensomriktare, inklusive frekvensomriktare med olika versioner av den inbyggda programvaran.

Du kan reagera mycket snabbare på incidenter som involverar en frekvensomriktare. Detta är möjligt tack vare det inbyggda varningssystemet som genererar fel och varningar relaterade till t.ex. frekvensomriktarfel och mättrösklar. Som en del av tjänsten kan kunderna ringa Danfoss lokala tekniska support eller den lokala servicepartnern så att experter kan granska de data som har samlats in och använda dem som hjälp vid felsökning.

Hur det fungerar

Funktioner och fördelar

Omedelbara varningar i händelse av fel på drivenheten

 • Snabba svar på problem

Viktiga omriktardata och parametrar lagras i molnet

 • Snabb tillgång till viktig information

Felinformation tillgänglig i molnet

 • Snabb och exakt upplösning

Exakta mätningar och analys-KPI:er i realtid från frekvensomriktarna

 • Förmåga att kontrollera status och fatta rätt beslut

Frekvensomriktarparametrar säkerhetskopieras på en central plats

 • Enkel återställning i händelse av fel på frekvensomriktaren eller byte

Schema för preventivt underhåll

 • Förhindra fel innan de inträffar för viktiga komponenter 

Felsökning utförd av Danfoss tekniker

 • Tillförlitlig support

Vanliga frågor

Tjänsten DrivePro® Remote Monitoring använder en ständigt uppkopplad dataanslutning till dina frekvensomriktare för att samla in information om viktiga parametrar och felhändelser. Tjänsten övervakar denna information i realtid, och om den ser en varning om fel som genereras av frekvensomriktaren skickar den automatiskt ett e-postmeddelande till dig, så att du omedelbart vet att det finns ett tillstånd som kräver din uppmärksamhet.

Som användare av tjänsten DrivePro® Remote Monitoring har du också obegränsad tillgång till alla data som har samlats in från dina frekvensomriktare. Detta kan vara mycket användbart för att identifiera negativa trender, som en långsam ökning av motorströmmen över tid, vilket kan tyda på slitage eller brist på smörjning i den drivna enheten.

 

Det stämmer att vissa fördelar är beroende av att du har en logg över frekvensomriktarens historik, men DrivePro® Remote Monitoring har mycket att erbjuda redan från första dagen du börjar använda tjänsten. Felövervaknings- och varningstjänsten är klar att användas direkt, och så snart tjänsten har konfigurerats får du full insyn i frekvensomriktarens programvara, applikationsversioner och inställningar. Detta innebär att byte av frekvensomriktarens hårdvara kan ske halvautomatiskt om det skulle behövas.

Och om du behöver byta ut en frekvensomriktare helt behöver du bara ansluta den till tjänsten och ange dess IP-adress. Tjänsten DrivePro® Remote Monitoring återställer sedan parametrarna och inställningarna, vilket sparar dig mycket tid och ansträngning. Detta är särskilt användbart om du har en kritisk process som är offline tills den nya frekvensomriktaren är igång.

 

Danfoss har implementerat robusta och omfattande säkerhetsåtgärder för tjänsten DrivePro® Remote Monitoring. Gateway-enheten som används för att komma åt frekvensomriktarna är osynlig för alla andra än behöriga användare, och åtkomst är endast möjlig med korrekt användarkonto och lösenord. Åtkomsträttigheterna hanteras med hjälp av användarprofiler och alla data är robust krypterade. Regelbundna säkerhetsuppdateringar installeras automatiskt på gateways och Danfoss servrar, och den övergripande systemsäkerheten granskas regelbundet.

 

Avgiften beror på flera faktorer, bland annat antalet frekvensomriktare på din anläggning. Ditt lokala Danfoss Drives-försäljningskontor ger dig gärna en offert. För att hålla budgeteringen enkel tar Danfoss dock ut en fast årlig avgift för tjänsten.

Det är också värt att veta att tjänsten DrivePro® Remote Monitoring kan kombineras med andra tjänster i DrivePro® Lifecycle-portföljen, som DrivePro® Start-up och DrivePro® Preventive Maintenance, för att skapa ett prisvärt paket som exakt matchar dina behov.

 

Referensobjekt