DrivePro® Remote Expert Support

  • Översikt
  • Hur det fungerar
  • Vanliga frågor
  • Referensobjekt

Minimera oväntade driftstopp och öka din effektivitet med snabbare svar.

Danfoss erbjuder snabb felsökning och driftsättningssupport från våra experter via fjärråtkomst till dina frekvensomriktare. Våra experter kan snabbt hitta relevanta data, analysera problemet och besluta om den bästa åtgärden. Problem kan lösas snabbt, ibland till och med utan behov av ett besök på plats.

Minska kostnaderna

Du uppnår mer drifttid genom snabb identifiering och lösning av fel. Spara onödiga kostnader genom att minska behovet av besök på plats för insamling av information eller konfigurering av frekvensomriktare.

Fullständig säkerhet

Endast auktoriserade enheter kan få fjärråtkomst till dina frekvensomriktare, och all information som överförs via Internet är starkt krypterad.

Hur det fungerar

Funktioner och fördelar

Felsökning av experter

  • Färre oplanerade driftstopp

Snabb grundorsaksanalys

  • Snabb problemlösning

Tillgång till korrekt information

  • Snabb svarstid

Fjärrinsamling av information

  • Spara kostnader för onödiga besök på plats

Vanliga frågor

DrivePro® Remote Monitoring använder en ständigt uppkopplad dataanslutning till dina frekvensomriktare och övervakar kontinuerligt information från dem. Den samlar in och loggar driftdata och felhistorik, vilket kan vara till stor hjälp vid felsökning. Den lagrar också information om frekvensomriktarens parametrar och inställningar, som kan användas för halvautomatiskt byte av frekvensomriktare. Dessutom söker tjänsten DrivePro® Remote Monitoring kontinuerligt efter felflaggor. Om den ser en flagga meddelar den dig automatiskt via e-post.

Du kan sedan kontakta DrivePro® Remote Expert Support för vägledning om hur problemet ska hanteras. Tjänsten DrivePro® Remote Expert Support övervakar inte dina frekvensomriktare, utan det är upp till dig att upptäcka eventuella fel. Dessutom ansluter DrivePro® Remote Expert Support-tjänsten endast till dina frekvensomriktare medan Danfoss tekniker tillhandahåller diagnostisk support – de är alltså inte ständigt uppkopplade.

 

Danfoss har implementerat robusta och omfattande säkerhetsåtgärder för tjänsten DrivePro® Remote Expert Support. Gateway-enheten som används för att komma åt frekvensomriktarna är osynlig för andra än behöriga användare och åtkomst är endast möjlig med högsäkerhetsnycklar som endast kontrolleras av Danfoss. Alla data som överförs mellan frekvensomriktarna och Danfoss är starkt krypterade. Regelbundna säkerhetsuppdateringar installeras automatiskt på gateways och Danfoss servrar, och den övergripande systemsäkerheten granskas regelbundet.

 

Det beror på var du befinner dig. Öppettiderna är desamma som för ditt lokala Danfoss-supportcenter, vilket innebär att om du befinner dig i ett land där centret är öppet dygnet runt kommer DrivePro® Remote Expert Support-tjänsten också att vara tillgänglig dygnet runt.

Det finns ingen begränsning på antalet samtal. Oavsett hur många gånger du ringer till supporten betalar du samma avgift.

 

För att hålla budgeteringen enkel kan ditt lokala Danfoss Drives-försäljningskontor ge dig en offert. Det är också värt att veta att tjänsten DrivePro® Remote Expert Support kan kombineras med andra delar av DrivePro® Lifecycle-portföljen, som DrivePro® Start-up och DrivePro® Preventive Maintenance, för att skapa ett prisvärt paket som passar dina exakta behov.

 

Referensobjekt