DrivePro® Preventive Maintenance

 • Översikt
 • Hur det fungerar
 • Vanliga frågor
 • Referensobjekt

Förläng livslängden på dina frekvensomriktare

DrivePro® Preventive Maintenance består av regelbundna inspektioner, och byte av komponenter med tidsintervall enligt det produktspecifika underhållsschemat som baseras på en översyn på plats av din installation, omgivningsmiljön och belastningsprofiler.

Underhållsplanen är skräddarsydd för att passa specifika frekvensomriktartyper och systemkrav för frekvensomriktare såväl som de individuella installationernas miljöutmaningar. Skräddarsydda planer kan skapas utifrån uppmätta värden för miljöförhållanden, aktuell belastning och kundtillämpning. Installations- och miljöförhållanden registreras vid varje underhållsinspektion för variationer. Kunderna får rekommendationer efter varje inspektion för ytterligare serviceåtgärder vid behov eller ändringar i underhållsplanen baserat på variationer i miljö, belastning, näteffekt, processreglering, åldrande eller kundanvändning för att säkerställa problemfri drift och lång livslängd för frekvensomriktaren.

Hur det fungerar

Funktioner och fördelar

Förhindra oväntade problem genom att systematiskt garantera optimalt skick för frekvensomriktaren

 • Förbättra tillgängligheten

Minska effekterna av slitage

 •  Förläng frekvensomriktarens livslängd

Undvik reaktivt underhåll och reaktiva reservdelskostnader genom skräddarsydda underhållsprogram

 • Förutsägbar och kostnadsbesparande långsiktig underhållsplan
 • Undvik komplexitet med en pålitlig och förutsägbar underhållsplan

Originalutrustning

 • Världens mest tillförlitliga frekvensomriktarkomponenter, med TS 16949-godkännande
 • 100 % kompatibilitet och hållbarhet
 • Bästa skyddet för din övriga utrustning

Vanliga frågor

DrivePro® Preventive Maintenance stöder alla Danfoss frekvensomriktare i den nya och aktiva livscykelstatusen. Tjänsten stöder också frekvensomriktare med begränsad livscykelstatus, så länge de reservdelar som behövs finns tillgängliga.

Läs mer om modellen för livscykelhantering

 

Referensobjekt