Synglas

SGP är en serie med synglas för högtryckstillämpningar som finns i versioner optimerade för köldmedier med mineralolja, t.ex. HCFC, och i versioner optimerade för icke-brandfarliga HFC-köldmedier. SGP finns med flare-, löd- och muffanslutningar och med och utan fuktindikatorer.

  • Andra produkter