Värmeväxlare

Lödda, semisvetsade och packningsförsedda plattvärmeväxlare för värmeöverföring och kylapplikationer. Ny teknik med micro plate- och micro channel kondensorer.

  • Andra produkter