Golvvärme – elektrisk

 • Översikt
 • Dokument
 • Vanliga frågor
 • Tillhörande produkter
 • Artiklar
 • Referensobjekt
 • Utbildning

Elektrisk golvvärme för alla typer av golv

Elektrisk golvvärme är en energieffektiv och miljövänlig golvvärmelösning. En sådan lösning är flexibel och kan användas i både nybyggda bostäder och i samband med renoveringar samt för både våt och torr installation.​

Värmesystem med snabb effekt är lätta att styra. De erbjuder fantastisk komfort och smidighet med sina enkla menyer och ger långvarig effekt i enlighet med de mest ansedda kvalitetsstandarderna.

Tillämpningsguide - DEVI golvvärmesystem med kablar för inomhusbruk

Funktioner och fördelar

För alla rum i hemmet

För alla slags golv

Förhindrar att man halkar på våta kakelplattor i badrum eller kök

Elvärme är ett bra val för lågenergihus

En osynlig värmekälla

Snabbreagerande golvvärme

Hög hållbarhet och inget underhåll

Lång livslängd med 20 års heltäckande garanti

Fördelarna med elvärme

Fördelarna med elektrisk golvväme

En behaglig rumstemperatur och snabb uppvärmningstid är bara några av fördelarna med elvärme. Lär dig mer om dessa och andra fördelar med elvärme.

Elvärme kan användas som komfortvärme (som extra värmekälla) eller som primär värmekälla.

Ett elektriskt golvvärmesystem består av tre huvudkomponenter:

 • Värmeelement (kabel, tunn värmematta eller värmeelement för laminatgolv etc.)​
 • En termostat med luft- och/eller golvtemperaturgivare
 • Tillbehör
DEVIreg Opti

DEVI - Elektriska värmesystem

När du väljer elektrisk golvvärme från DEVI kan du ha ett system som överensstämmer med EcoDesign.

Heating cable installation

Komfortgolvvärme med DEVIflex värmekablar

I den här animationen visar vi hur du uppnår den bästa effekten av ditt kabelvärmesystem med mest behaglig temperatur på golvytan med tanke på DEVIFlex kabel-till- kabelavstånd, effekt per kvadratmeter och kabelinstallationsdjup.

Golvtyp: klinker, natursten eller terrazzogolv

Golvtyp: klinker, natursten eller terrazzogolv

Keramiska plattor och marmorgolv, granit och terrazzo är smarta, enkla att underhålla och nästan oförstörbara. Det finns många fördelar med att välja ett stengolv. Ouppvärmda stengolv är dock mycket obekväma.

Däremot kan kalla stengolv kombineras med elektrisk golvvärme. Våra värmekablar eller värmemattor kan placeras direkt under stengolvet för att säkerställa att fötterna hålls varma och en behaglig temperatur i rummet.

Elektrisk golvvärme är lämplig för stengolv eftersom sådana snabbt förlorar värme. Denna typ av golv värms dock upp snabbt när värmekablar eller värmemattor placeras direkt under golvet. Uppvärmningen styrs exakt av våra avancerade rumstermostater. De reglerar inte bara värmen på ett precist sätt utan säkerställer också maximal energieffektivitet. Detta ger garanterat utmärkt komfort och ekonomi. Golvets komforttemperatur beror på golvbeläggningen. För kakel, sten och terrazzo är den 26–29 °C.

Golvtyp: träparkett och laminat

Golvtyp: träparkett och laminat

Trä är ett naturmaterial som drar ihop sig eller expanderar beroende på temperaturen. Detta ställer krav på att golvvärmesystemet ska fördela värmen på ett skonsamt och kontrollerat sätt.
 
De elektroniska termostaterna med golvtemperaturgivare är det perfekta valet för trägolv. De säkerställer att temperaturen i golvkonstruktionen alltid överensstämmer med den toleransnivå som rekommenderas av tillverkaren av trägolven.

Under alla omständigheter är det viktigt att golvet är väl isolerat undertill för att säkerställa bästa möjliga värmekomfort och mest ekonomiska resultat.

Golvtyp: heltäckningsmatta

Golvtyp: heltäckningsmatta

Heltäckningsmattor är varma av naturen. En heltäckningsmatta kan dock fortfarande värmas upp med hjälp av elektrisk golvvärme. Värmekablarna eller värmemattorna måste täckas med ett lager klinkerbruk eller självnivellerande golvavjämningsmassa med en minsta tjocklek på 6 mm. Detta ger en bra och jämn värmefördelning över golvytan.

Mattor har en isolerande effekt på golvvärmen. Det innebär att det kan ta något längre tid för ett golvvärmesystem som installeras under en tjock ullmatta att reagera på förändringar i rumstemperaturen.
 
Om du väljer någon typ av golvbeläggning ska du ta hänsyn till de begränsningar som tillhandahålls av golvleverantören. Om du behöver hjälp eller har några frågor kan du när som helst kontakta oss på EH@danfoss.com

Dokument

Dokument
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Katalog Produktkatalog DEVI Svenska Sverige 27 sep, 2022 10.2 MB .pdf

Vanliga frågor

Eluppvärmning

Totalvärme, även kallad primärvärme, innebär att elektrisk golvvärme används som enda värmekälla i ett hus. Elgolvvärme är ett effektivt värmesystem som enkelt kan värma upp ditt hus som enda värmekälla. Det elektriska totalvärmesystemet är utformat för att täcka total värmeförlust och ge full uppvärmning.

Normalt placeras DEVIflex™ / ECflex värmekablar för inomhus i den nedre delen av ett armerat betongskikt med en maximal tjocklek på 5 cm.

Golvvärme är beroende av att den producerade värmen är obegränsad. Om den begränsas kan det orsaka "hot spots" och i värsta fall missfärga golvet. Saker som sittsäckar, madrasser som ligger direkt på golvet kan orsaka problem. Alla föremål som tillåter luftrörelse under det är OK.

Detta beror på olika faktorer, såsom:

 • Vilket system har installerats och var (under kakel eller i platta)
 • Typ av avjämning som har lagts?
 • Djup på golvmassan?

Uppvärmningstiden kan vara allt från 30 minuter för en inomhusvärmematta placerad under kakel till 5 – 7 (eller mer) timmar för ett lagringssystem i plattor.

Uppvärmning av badrum

En enkel och ren lösning som en värmematta ger dig möjlighet att lämna ett gammalt golv utan att ta bort det och skapa onödig röra. Tanken på trasiga golv och hantverkare som springer in och ut ur huset brukade räcka för de flesta att helt enkelt släppa tanken på att ha fötter och golv uppvärmda.

Idag finns det ingen anledning att tvivla när man tänker på golvvärme. Du kan få ett varmt golv utan att behöva gå igenom de utgifter, smuts och krångel som är att behöva bryta upp det gamla golvet.

Värmemattan är endast mellan 2,3 mm och 4 mm tjock, beroende på typ. Den kan därför enkelt monteras direkt på ditt befintliga golv, oavsett om det är betong, trä eller till och med gammalt kakel eller klinker, utan att behöva skära upp den befintliga golvkonstruktionen.
 
Värmemattan är installerad inom kakellimmens tjocklek och tillför därför ingen betydande höjd till golvnivån. Följaktligen bör det inte finnas något behov av att minska dörrhöjder, höja golvlister etc.

Elvärmeinstallation

Beläggningen måste vara flexibel eller ha en flexibel tillsats. Prata med din plattsättare för råd.

Den självhäftande bädden måste vara tillräckligt tjock för att täcka kablarna; i allmänhet är 4-5 mm tillräckligt.

Vi rekommenderar att det använda limmet tillåts torka/härda naturligt och att följa tillverkarens rekommendationer. Att slå på golvsystemet för tidigt kan leda till skador på golvet (som snabbt torkar ut).

Det rekommenderas att all fix tillåts härda naturligt, och detta beror också på dess tjocklek. Generellt sett är det tillräckligt lång tid från det att skriden läggs och att systemet är redo att slås på för att det ska torka ut.

Erforderlig utgångsvärmen kan vara allt från 40-150 W/m². Den måste baseras på en detaljerad beräkning av rumsvärmeförlusten i W/m² från en arkitekt, rådgivande ingenjör eller ditt lokala DEVI / Danfoss-kontor.

Nästa steg är att bestämma den uppvärmningsbara golvytans värme. Detta innebär att den yta som täcks av skåp, badkar, toaletter etc. måste dras av från den totala rumsytan i ett rum. För att säkerställa ett snabbt svarande värmesystem måste den totala beräknade effekten ökas med ca. 30 %.
 
Erforderlig effekt  värme [W/m²] = 1,3 x rum x rum/värme.

Lokalt kan uteffekten vara upp till 2 gånger högre, t.ex. framför större fönsterytor. Dessa fälgzoner uppnås genom att minska avståndet mellan kablarna.

Kostnader

Kostnaden beror på rummets storlek, tillgänglig golvyta och om systemet ska användas som enda värmekälla eller som ett varmt golv.
 
Ett badrum på 5 m² med dusch skulle normalt kräva en 4 m² värmematta och en DEVIreg™ / ECreg termostat. För dimensionering av totalt värmebehov kontakta DEVI /Danfoss Electric Heating partner i ditt närområde.
 
Elektrisk golvvärme kostar normalt mindre i inköp och installation än något annat konventionellt värmesystem. Den allmänna regeln är: ju större installationsyta är, desto lägre systempris per kvadratmeter.

Säkerhet

DEVI / Danfoss elektrisk golvvärme är en säker lösning. Den är godkänd för användning i hus, lägenheter och andra anläggningar.
 
Säkerheten säkerställs av hög kvalitet, pålitlig kabelkonstruktion och installation i enlighet med byggstandarder. Värmeledaren isoleras först av ett lager isolering och omges sedan av en skärm som är jordad. Slutligen skyddas den av ett yttre lager av isolering.
 
Värmemattan är vattentålig och har en säkerhetsskärm under ytterhöljet som är ansluten till eljordanslutningen. Elvärmesystem från Danfoss golvvärme tillverkas enligt de internationella IEC-standarderna, vilket säkerställer att kunden skyddas av de auktoritativa standarderna.

Under de senaste åren har fokus ökat på magnetfält. Det har forskats mycket inom detta område, men trots det stora antalet studier finns det inga bevis på hälsoriskmöjligheter. Följaktligen är det inte möjligt att fastställa en exakt maximigräns för hur mycket vi kan utsätta oss för utan att orsaka hälsorisker. 
 
I förhållande till föreslagna gränser är våra dagliga exponeringsvärden mycket låga. 

Tabellen nedan visar mätningar av magnetfältets styrka i både elvärmekablar i golv och andra ofta använda elektriska apparater.

Enhet Distans Värde Distans  Värde
DEVIflex®DSIG           6cm 16µT    100cm 0.8µT
DEVIflex®DTIP        6cm 0.04µT    100cm 0.04µT
DEVIflex®DSVF        6cm 5.5µT     100cm 0.16µT 
DEVIflex®DTVF  6cm 0.4µT         100cm 0.2µT
Lågenergilampa, 40 watt    6cm 73.2µT 30cm 3.3µT  
Transformer, 12V/25 watt  6cm 35.1µT 30cm 0.7µT
PC, framför skärmen    6cm 0.9µT 30cm 0.1µT 
Uppladdningsbar rakapparat    6cm 940µT     30cm 44µT 
Kylskåp, 160 watt     6cm 1.1µT  30cm 0.2µT 
Klockradio    6cm 11.4µT  30cm 0.6µT 


Som tabellen visar är magnetfältets styrka runt värmekabeln på samma nivå eller lägre som andra elektriska apparater.

Felsökning och support

Det finns flera anledningar till varför detta kan hända:

 • Kontrollera att du har en matning (spänning) till termostaten.
 • Kontrollera att termostaten är i drift.
 • Kontrollera inställningarna på termostaten.
 • Kontrollera mattans kontinuitet och motstånd.

Dessa kontroller bör utföras av en behörig elektriker

Ja, vi rekommenderar professionella installatörer som hjälper dig att hitta något fel och reparera det. Kontakta oss så hänvisar vi dig till närmaste installatör.

Tillhörande produkter

Elektrisk golvvärme

 • if (isSmallPicture) { Värmekablar; } else if (isBigColumns) { Värmekablar } else { Värmekablar }
  Värmekablar

  Värmekablar används för en mängd olika tillämpningar, som bland annat golvvärme inomhus och heltäckande värme, i små hushåll såväl som i stora kommersiella byggnader. Värmekablar används vanligen i samband med nyproduktion och större renoveringsprojekt.

   

 • if (isSmallPicture) { Värmemattor; } else if (isBigColumns) { Värmemattor } else { Värmemattor }
  Värmemattor

  Värmemattorna används för installation i ett tunt lager kakellim, självnivellerande blandning eller liknande. Minsta tjocklek för ett golvlager är som standard 5–8 mm, medan tjockleken hos värmemattorna är 3–4,5 mm. Det innebär att golvnivån knappt behöver höjas alls. Värmemattor består av en tunn kabel fäst vid ett självhäftande glasfibernät som vanligtvis är 50 cm brett. Tunna värmemattor tillverkas som installationsklara värmesektioner med en specifik area (dvs. 0,5, 1, 1,5 osv. upp till 12 m²), inklusive en strömförsörjningskabel (kallkalbel) och hermetiskt förslutna anslutningar.

 • if (isSmallPicture) { Digitala termostater; } else if (isBigColumns) { Digitala termostater } else { Digitala termostater }
  Digitala termostater

  Digitala styrenheter har unika funktioner som hjälper dig att minska energiförbrukningen. Vissa termostater är utrustade med trådlös nätverksanslutning, vilket ger möjlighet till fjärrstyrning av värmesystem via en mobilapp.

 • if (isSmallPicture) { Analoga termostater; } else if (isBigColumns) { Analoga termostater } else { Analoga termostater }
  Analoga termostater

  Analoga termostater är elektroniska styrenheter där man kan ställa in typ av värmesystem och justera styrparametrar.

Artiklar

DOs and DON’Ts for Indoor Electric Heating

GÖRA eller INTE GÖRA när det gäller elektrisk uppvärmning inomhus

Elektrisk uppvärmning är en energieffektiv och miljövänlig golvvärmelösning. Den kan användas för både nybyggda och renoverade bostäder.

Referensobjekt

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Elvärme från DEVI är en energieffektiv värmelösning för nära nollenergi‑bostadsbyggnader

  I årtionden har många betraktat elektricitet som en ineffektiv värmekälla förknippad med höga energiräkningar och miljöföroreningar. Men tiderna förändras. Nu finns ett energieffektivt alternativ för hemägare, nämligen en kombination av elektrisk golvvärme och solpaneler. Elektricitet är verkligen en framtidstrend, som det här kundfallet från Koblenz i Tyskland visar.

 • if (isSmallPicture) { Coburgs första passivhus, Victoria i Australien; } else if (isBigColumns) { Coburgs första passivhus, Victoria i Australien } else { Coburgs första passivhus, Victoria i Australien }
  Coburgs första passivhus, Victoria i Australien

  Home By Hutt, Melbourne Design Studios och Grand Designs Australia designade och byggde det första passivhuset i den anspråkslösa Melbourne-förorten Coburg. 

 • if (isSmallPicture) { Elvärme i världens högsta träbyggnad i Norge.; } else if (isBigColumns) { Elvärme i världens högsta träbyggnad i Norge. } else { Elvärme i världens högsta träbyggnad i Norge. }
  Elvärme i världens högsta träbyggnad i Norge

  Den är officiellt världens högsta träbyggnad – 85,4 m hög. Mjøstårnet betyder ”sjön Mjøsas torn”. Byggnaden har fått sitt namn efter Norges största sjö som ligger bredvid den.

 • if (isSmallPicture) { Romantiska omgivningar i Lappland i kombination med bekväm elvärme.; } else if (isBigColumns) { Romantiska omgivningar i Lappland i kombination med bekväm elvärme. } else { Romantiska omgivningar i Lappland i kombination med bekväm elvärme. }
  Romantiska omgivningar i Lappland i kombination med bekväm elvärme

  40 igloor – Aurora-stugor – är belägna i vinterskogen. De är försedda med glastak så att gästerna kan svepa in sig i filtar och njuta av fantatiska vyer av vintergatan, Polstjärnan och norrsken.

Utbildning

Danfoss learning - online training free of charge

Besök vårt utbildningscenter

Danfoss erbjuder online utbildningsmaterial för tekniker och designers, som arbetar med elvärme. Det finns 6 e-lektioner tillgängliga gratis och på begäran via Danfoss Learning portal.

För mer information, registrera dig i vår supportsektion genom att följa länken eller hitta översikten över tillgängliga relevanta utbildningar i tabellen nedan.

Registrera dig för att få DEVI by Danfoss nyhetsbrev

Registrera dig för att få DEVI by Danfoss nyhetsbrev

Genom att registrera dig för vårt nyhetsbrev får du relevant information om produkter, applikationer, användningsområden, mm. Allt som du kan tänkas behöva när du arbetar med våra lösningar inom elektrisk uppvärmning. 

OBS! Din prenumeration är aktiv först när du har accepterat bekräftelsemailet som skickats till dig efter registreringen.