Vad du ska göra och inte göra när det gäller elektrisk uppvärmning inomhus

måndag 29 augusti 2022
göra och inte göra_givar-anslutning

Elektrisk uppvärmning är en energieffektiv och miljövänlig golvvärmelösning. Den kan användas för både nybyggda och renoverade bostäder. Även om elektriska värmesystem inte kräver något särskilt underhåll har vi sammanställt en lista med rekommendationer att tänka på när du använder våra produkter.


I det här dokumentet avser termerna:
"värmeelement" värmekablar och värmemattor;
"EFH" avser elektrisk golvvärme.

Smart installer with mobile app DRS

 • Förvara värmeelementet på en torr plats före installation.
 • Se lokala föreskrifter och krav för elektrisk uppvärmning.
 • Kontrollera värmelementets resistans (+/-5 %) och isolationsmotstånd före, under och efter installationen.
 • Välj effekt enligt beräknad rekommendation (linjär och specifik) baserat på golv, undergolv och beräknad värmeförlust. Du hittar dessa rekommendationer i vår applikationshandbok eller installationsguide.
 • Använd golvgivare för alla uppvärmningsändamål samt en termostat för styrning av den elektriska golvuppvärmningen. När termostaten används tillsammans med en golvgivare reglerar den golvtemperaturen så att yttemperaturen hålls på en säker och behaglig nivå. Tänk på att användning av en golvgivare är obligatorisk för att man ska säkerställa att golvkonstruktionen inte överhettas.
 • Undvik värmeelement som korsar varandra och direktkontakt mellan värmeelement och givare.
 • Undvik direktkontakt mellan termisk isolering och värmeelement.
 • Se till att C-C-avståndet är korrekt och att det finns ett lämpligt avstånd mellan varmvattenledningar, kallpunkter, avlopp osv. och värmeelementet. C-C-avståndet är area [m²]/kabellängd [m].
 • Överväg att installera temperaturgivare där temperaturen är representativ. Golv-/kabelgivare ska installeras i ett installationsrör.
 • Se till att ytor under möbler som är i direkt kontakt med golvytan (dvs. inte upphöjda från golvet) inte värms upp (kall plats).
 • Följ anslutningsdiagrammen från en behörig installatör vid alla anslutningar.
 • Informera dina kunder (eller framtida användare) om de grundläggande reglerna och säkerhetsföreskrifterna för det elektriska värmesystemet.

 

Titta på den här videon för att ta reda på hur du:

 • installerar ett elektriskt värmesystem under klinker med hjälp av en värmematta,
 • beräknar den uppvärmda golvytan
 • hittar rätt givarplacering,
 • installerar temperaturgivaren inuti installationsröret och
 • kontrollerar den uppvärmda mattan.
 • Bortse från rekommendationerna i vår tekniska litteratur.
 • Kapa värmeenheten (dvs. värmekabeln för uppvärmning inuti värmemattan).
 • Trampa på värmeelementet under installationen.
 • Borra golvet på ställen som värms upp av ett värmeelement.

Ta en titt på några ytterligare tips för komfortgolvvärme i den här animationen: Komfortgolvvärme med DEVIflex-värmekablar.

Smart installer with end user

 

 • Installation av elektrisk uppvärmning endast utförs av professionell installatör
 • Följa säkerhetsrekommendationerna.
 • Följa anvisningarna för temperatur och drift i installations- och användarhandboken.
 • Se till att möbler som placeras på det uppvärmda området står på ben (minst 5 cm).
 • Spara dokumentation och eventuell fotodokumentation över hela det elektriska golvvärmesystemet.

Ta reda på hur du installerar elektriska uppvärmningsmattor under keramiska golv eller trägolvbeläggningar i den här animeringen. DEVI – installation av mattor för elektrisk golvvärme.

 • Utföra elektrotekniskt arbete.
 • Borra i golvet på ställen som värms upp av ett värmeelement.
 • Täcka uppvärmda ytor med mattor, filtar och liknande under en längre tid. Detta kan blockera den termiska uppvärmningen, vilket kan leda till funktionsfel i systemet eller farliga situationer.

Du hittar alla våra rekommendationer i våra installationsguider

Installationshandböcker

Närliggande produkter

 • if (isSmallPicture) { Värmemattor; } else if (isBigColumns) { Värmemattor } else { Värmemattor }
  Värmemattor

  Värmemattorna används för installation i ett tunt lager kakellim, självnivellerande blandning eller liknande. Minsta tjocklek för ett golvlager är som standard 5–8 mm, medan tjockleken hos värmemattorna är 3–4,5 mm. Det innebär att golvnivån knappt behöver höjas alls. Värmemattor består av en tunn kabel fäst vid ett självhäftande glasfibernät som vanligtvis är 50 cm brett. Tunna värmemattor tillverkas som installationsklara värmesektioner med en specifik area (dvs. 0,5, 1, 1,5 osv. upp till 12 m²), inklusive en strömförsörjningskabel (kallkalbel) och hermetiskt förslutna anslutningar.

 • if (isSmallPicture) { Värmekablar; } else if (isBigColumns) { Värmekablar } else { Värmekablar }
  Värmekablar

  Värmekablar används för en mängd olika tillämpningar, som bland annat golvvärme inomhus och heltäckande värme, i små hushåll såväl som i stora kommersiella byggnader. Värmekablar används vanligen i samband med nyproduktion och större renoveringsprojekt.

   

Learning

Danfoss Learning – kostnadsfri onlineutbildning

Besök vårt utbildningscenter

Danfoss erbjuder utbildningsmaterial online för tekniker och konstruktörer som arbetar med elektrisk uppvärmning. Det finns 6 e-lektioner tillgängliga kostnadsfritt på begäran via Danfoss Learning-portalen. För mer information, registrera dig i vår supportavdelning via länken eller hitta en överblick över tillgängliga relevanta utbildningar i tabellen nedan.