Hur fungerar en värmepump?

Värmepumpar kan producera mer energi än de konsumerar genom att använda den konventionella kylningscykeln för att absorbera värme från omgivningen och höja temperaturen till en lämplig värmenivå.

  • Vätska cirkulerar i en kollektor och absorberar värmeenergi från berggrunden, marken, luften eller vattnet.
  • Vid värmeväxlaren (förångaren) överförs den ljumma vätskan i kollektorn till det iskalla köldmediet i värmepumpen som sedan värms upp några grader och förångas.
  • En kompressor komprimerar därefter köldmediet. Den värme som bildas överförs via en värmeväxlare (kondensor) till husets uppvärmningssystem.
  • Köldmediet cirkulerar och en expansionsventil sänker trycket, vilket i sin tur sänker köldmediets temperatur på nytt.
  • Processen börjar om från början när köldmediet möter det ljumma vattnet från kollektorspolen.