Öka de europeiska hushållens energieffektivitet

Ett enkelt steg mot stora besparingar för hushållsel

I en nyligen publicerad rapport från organisationen European Building, Automation, Controls Association (eu.bac) uppskattar man att det inom EU finns omkring 500 miljoner radiatorventiler som inte kontrollerats, och som därför drar onödig energi och medför onödiga kostnader år efter år.  Värmesystemets prestanda är viktig om man vill minska på hushållens energianvändning. Termostatiska radiatorventiler är en ekonomisk lösning för att nå en skön komfortnivå och en god underhållsnivå för bostadsbyggnader.

Potentiella energibesparingar i ditt hem

Enligt rapporten från eu.bac är bristen på incitament och lagar för att driva på utvecklingen med rumstemperaturstyrning EU:s enskilt största missade möjlighet att förbättra energieffektiviteten för hushållen. Genom att ersätta oreglerade och okontrollerade ventiler med termostatiska radiatorventiler kommer miljontals europeiska bostadsägare att kunna minska sin energiförbrukning och kostnader och öka komforten med en minimal investering.

Aktuell situation i hushållen i EU-länderna

Potentiella besparingar i hushåll i EU-länderna

Enkel och snabb ändring som ger stora energieffekter

Om man räknar med hela installationskostnaden, inklusive installationsarbetet, så visar eu.bac-studien att den genomsnittliga återbetalningstiden för termostatiska radiatorventiler inte är mer än två år. 

Stora fördelar genom en enkel förändring

Villaägare

  • Minska och förbättra styrningen av din energiförbrukning.
  • Spara pengar.
  • Förbättra komforten och inomhusklimatet.
  • Minska risken för att mögel och svamp får fäste och skapa en mer hälsosam inomhusmiljö.
  • Minska din miljöpåverkan.

Installatörer

  • Nya affärsmöjligheter. 
  • Ökad försäljningspotential (elektroniska och smarta TRV:er).

Hushållstillämpningar

  • Sänk elräkningen och minska värmekostnaderna.
  • En lösning som snabbt betalar sig.
  • Bidra till en effektivare energianvändning och minska din miljöpåverkan.

Lär dig mer

Närliggande produkter