Vad är en frekvensomriktare?

Vad är en frekvensomriktare?

För en mer hållbar värld och en mer hållbar livsstil

En frekvensomriktare används för att styra en elmotors hastighet för att: 

  • förbättra processregleringen
  • minska energiförbrukningen och producera energi på ett effektivt sätt
  • minska den mekaniska belastningen på tillämpningar för motorstyrning
  • optimera driften av olika typer av tillämpningar som förlitar sig på elmotorer.

Frekvensomriktare kan också användas för att omvandla kraft från naturliga och förnybara energikällor som till exempel sol, vind eller tidvatten till elektricitet lämpad för elnätet eller lokal förbrukning. Inom hybridtekniken används frekvensomriktare för att kombinera traditionella energikällor och energilagring för att därigenom skapa totallösningar för energihantering. 

Frekvensomriktare kallas också för frekvensomformare, drivsystem, frekvensomvandlare, växelriktare och strömriktare.

Visste du att?

  • Tillväxtekonomierna ligger bakom den ökade energiförbrukningen
  • 20 % av världens energianvändning består av elektrisk energi
  • Mer än 50 % av elen går till elmotorer
  • 75 % av alla frekvensomriktare används för pumpar, fläktar och kompressorer
  • Om frekvensomriktare användes överallt där det var möjligt skulle den globala energiförbrukningen kunna minskas med 10 %

Behovet av att spara energi för att kunna rädda miljön är en viktig drivkraft vid utvecklingen av teknik för varvtalsreglering, och frekvensomriktare är den absolut bästa metoden för att matcha elmotorns varvtal och efterfrågad effekt. Till och med små förändringar av motorvarvtalet kan förändra energiförbrukningen avsevärt.

Frekvensomriktarna syns sällan till, men de spelar en mycket stor och viktig roll i vår moderna vardag genom att bidra till att göra vår värld och vår livsstil mer hållbar.