Direktiv om energieffektivitet

Föreskrifter och standarder som berör energieffektivitet blir steg för steg allt mer strikta, och det gäller hela världen. Ekodesigndirektivet är det juridiska ramverk som i nuläget definierar de krav som gäller alla energirelaterade produkter inom den privata, kommersiella och industriella sektorn i hela EU. Målet är att få tillverkarna att ta fram produkter med lägre energiförbrukningen och mindre miljöpåverkan genom att definiera en minimistandard för energieffektivitet. Kraven har sedan gradvis skärpts.

Motorer, frekvensomriktare och elektriska drivsystem klassificeras utifrån energieffektivitet. Sedan januari 2015 måste nya IE2-motorer enligt lag vara utrustade med en frekvensomriktare för att få användas i Europa. Standarderna SS-EN 50598-2 och IEC 61800-9 definierar vilka IE-klasser som gäller för frekvensomriktare, men också IES-klasser för elektriska drivsystem.

Danfoss frekvensomriktare uppfyller redan de striktaste kraven på energieffektivitet i standarderna SS-EN 50598/IEC 61800-9 och är IE2-klassificerade.

Motors, AC drives and power drive systems are classified according to their energy efficiency. And, since January 2015, it has been a legal requirement that new IE2 motors require an AC drive for operation in Europe. From July 2021, the minimum requirement for motor efficiency is class IE3, and from July 2023 the minimum requirement for rmotors in the range 75-200 kW is IE4. For AC drives, the minimum requirement is IE2 from July 2021. The IEC 61800-9-2 standard defines the IE classes for AC drives and also the IES classes for power drive systems (motor and drive combined).

Danfoss drives already comply with the strictest requirements of the IEC 61800-9 standard for energy efficiency and are classified as IE2.

Ekodesigndirektivet är det juridiska ramverk som i nuläget definierar de krav som gäller alla energirelaterade produkter inom den privata, kommersiella och industriella sektorn i hela EU. Målet är att få tillverkarna att ta fram produkter med lägre energiförbrukningen och mindre miljöpåverkan genom att definiera en minimistandard för energieffektivitet. 

Motorer, frekvensomriktare och motorsystem klassificeras utifrån energieffektiviteten. IE-klasser för frekvensomriktare och IES-klasser för motor- och driftsystem definieras i enlighet med standarderna SS-EN 50598-2 och IEC 61800-9. Sedan januari 2015 måste nya IE2-motorer enligt lag vara utrustade med en frekvensomriktare för att få användas i Europa. Danfoss frekvensomriktare uppfyller redan de striktaste kraven på energieffektivitet i standarderna SS-EN 50598/IEC 61800-9 och är IE2-klassificerade. 

Nu följer den internationella standarden IEC 61800-9 i fotspåren efter standarden SS-EN 50598, vilket för med sig en världsomfattande enhetlighet kring hur vi tillhandahåller information om effektivitet i drift- och motorsystem. IE-klasserna förblir oförändrade.

Ett onlineverktyg – Danfoss ecoSmart™ – gör det enkelt att beräkna IE- och IES-klassningen baserat på SS-EN 50598-2-standarden.

Använd Danfoss ecoSmart™ för att 

  • slå upp standardiserad förlustdata för delbelastning för Danfoss frekvensomriktare
  • ange tillämpningsspecifika delbelastningspunkter 
  • beräkna IE-klass och delbelastningsdata för en frekvensomriktare 
  • beräkna IES-klass för en asynkronmotor och en frekvensomriktare
  • ta fram en rapport som dokumenterar förlustdata för delbelastning och IE- eller IES-verkningsgradsklass
  • exportera delbelastningsdatapunkter och använda dem i ditt eget system.
Beräkna energieffektiviteten med Danfoss ecoSmart™