Digitalisering i praktiken

Danfoss digitala upplevelse används redan på många platser. Genom användning av teknikerna IIoT och Industry 4.0 hjälper Danfoss kunderna att optimera systemprestanda, förbättra energieffektiviteten och förlänga frekvensomriktarnas livslängd. Här är två sådana referensobjekt.

Referensobjekt: Avloppsreningsverk

Optimerad energieffektivitet med hjälp av perfekt kontroll över hela processen och ihopkoppling av alla komponenter

Med hjälp av sensorer, avancerad datakontroll, intelligent automatisering och hundratals frekvensomriktare har det här avloppsreningsverket kunnat optimera sina processer så mycket att energiförbrukningen i hela vattnets kretslopp har minskat med 40–50 %. Energiproduktionen på avloppsreningsanläggningen har till och med ökat så mycket att den kan täcka energibehovet för hela avrinningsområdet med cirka 200 000 människor i Århus, Danmark.

Referensobjekt: Mejerifabrik

Förebyggande av driftstopp, snabbare återhämtning från brister och optimerad systemprestanda

De installerade frekvensomriktarna interagerar i nära samarbete med omgivande system och processer. De har inbyggd elektronik och programvara och är anslutna till sensorer och ställdon som gör det möjligt att samla in och dela med sig av information. Informationen är synlig för underhållspersonalen och för Danfoss serviceteam samtidigt eller för utomstående leverantörer av tjänster för fjärrövervakningsändamål.

På bråkdelen av en sekund är det möjligt att se exempelvis om det är något fel på anläggningen. Serviceförfrågan kan förmedlas till underhållspersonalen för att säkerställa att mejeriet minimerar driftavbrotten och maximerar sitt resultat.

Erfarenhet förlängde frekvensomriktarens livslängd och optimerade livscykelprestandan.

Läs mer om DrivePro® Services

VLT®- och VACON®-frekvensomriktare optimerar resultatet i många branscher.

Upptäck fler referensobjekt