Varför är elvärme energieffektivt och miljövänligt?

måndag 28 mars 2022

Behaglig rumstemperatur med lägsta möjliga energianvändning.


Med elvärme uppnår du behaglig rumstemperatur med lägsta möjliga energianvändning. Tack vare värmedistributionen från golvet och den precisa temperaturregleringen som termostaten erbjuder kan man sänka den genomsnittliga rumstemperaturen med i genomsnitt 1–2°C jämfört med traditionell vattenbaserad uppvärmning, utan att det påverkar värmekomforten negativt – det är snarare så att den förbättras. Det gör att energiförlusten från en byggnad kan minska med 10–20%, vilket är bra för både plånboken och för miljön.

Högsta möjliga värmeeffektivitet


99% av den energi som går åt vid elektrisk golvvärme omvandlas till just värme. Det innebär maximal energieffektivitet samtidigt som man slipper onödiga energiförluster, till exempel på grund av att man inte behöver cirkulera vatten. Tack vare den exakta styrningen med en termostat kommer systemet (som består av värmeelement och termostat) att hålla temperaturen på önskad nivå.

Med den integrerade timerfunktionen i termostaterna kan du planera värmen för rummet efter dina önskemål, eventuellt med hjälp av ”lågprisel” eller behovsstyrd uppvärmning för ytterligare besparingar.

Systemet reagerar snabbt

Med elektrisk uppvärmning får du en snabb reaktion från ett system som säkerställer att du snabbt får resultat. Systemet är endast i drift när det behövs – det uppnår snabbt önskad temperatur beroende på golvkonstruktionen. Med det snabbreagerande systemet kan dina rum värmas upp endast när de används, vilket ger fantastiska besparingar. 

Oberoende temperaturreglering

Rummets temperaturreglering sker oberoende av andra system. För användarna innebär det en hög grad av användaroberoende från del till total.
Fjärrstyrning gör att varje utrymme (eller så kallad ”uppvärmningszon”) kan styras separat, vilket innebär att rum som inte används kan stängas av med mindre miljöpåverkan och kostnadsbesparingar som resultat.

Exceptionellt hög energianvändning

Rätt effekt för ett värmeelement väljs normalt baserat på den värmeeffekt som krävs för att kompensera för värmeförlusten i byggnaden/rummet osv.

Tillsammans säkerställer placeringen av värmekällan under golvet och en mycket precis styrning av termostaten en exceptionellt hög energianvändning. När du gör det mesta av din värme kan du sänka temperaturen och därmed energiförbrukningen på ett säkert sätt.

Miljövänligt

Elvärme bidrar till ökad användning av förnybar energi och ger minskade utsläpp. Det kan bidra till att göra elnäten smartare när de kombineras med moderna styrningar, vilket underlättar användningen av förnyelsebar energi tack vare våra moderna och intelligenta styrningar.
Jämfört med andra värmesystem innehåller elvärme inga skadliga ämnen.
Miljöprestandan hos elektriska värmeapparater kan förbättras om de kombineras med solpaneler eller andra gröna och förnybara energikällor. Faktum är att dessa apparater är särskilt lämpade för förnybara energikällor och erbjuder möjlighet till utsläppsfri värmegenerering.

Perfekt värmesystem för en perfekt värld

Elvärme förverkligar drömmar
Om du föreställer dig en perfekt värld – försök då även att föreställa dig ett perfekt värmesystem. Hur ser detta ut? Eller vad vi förväntar oss av det? 

Titta på videon ”The Future of Heating is Electric” som tagis fram av Electric Underfloor Heating Alliance.