Värmesystemet ger optimal effekt med smart AI-tjänst

torsdag 16 maj 2024

Med hjälp av temperaturgivare i varje lägenhet har Brf Gräslöken fått ett mer effektivt värmesystem. Datan från sensorerna bearbetas av Danfoss självlärande AI-tjänst, Leanheat Building, som optimerar systemet och genererar mervärde.

Bostadsrättsförening Gräslöken i Uppsala behövde en total översyn och uppgradering av sitt värmesystem, som betjänar 832 lägenheter. De anlitade konsultfirman Rejlers som hjälpte dem att först identifiera åtgärder för att kunna energieffektivisera och därefter utforma en upphandling och sedan utvärdera den, när den nu väl är på plats.

Malin Roslund, som är förvaltningschef på Gräslöken berättar hur det var förr och vad det nya systemet åtgärdar.

– Tidigare styrdes systemet endast på utomhustemperatur, och skickade då ut mer värme till lägenheterna även när utomhustemperaturen bara sjönk tillfälligt. Nu undviks alla sådana onödiga värmetillskott, konstaterar hon nöjt.

Små, diskreta rumsgivare
Genom ett gediget upphandlingsförfarande valde Brf Gräslöken att anlita Danfoss, som har en AI-baserad energioptimeringtjänst för fastigheter. Under sommaren 2023 påbörjades projektet med att både injustera värmesystemet och byta ut alla värmeväxlare och sätta in nya, med marknadsledande avkylning, från Danfoss. På bara några månader utfördes installationen av hårdvara och AI-optimeringen kunde starta lagom till värmesäsongens början.

Installatören i projektet, GK Rör, har satt upp rumsgivare från Sensative i varje lägenhet för att övervaka temperatur och luftfuktighet. Temperatursensorerna är små, diskreta vita stickor som knappt syns och som placerats på en dörrkarm inne i lägenheterna. Uppkopplingen av sensorerna sker genom Netmore och datan som kommer från givarna ger underlag för smart styrning av fastigheternas värmesystem, med hjälp av Danfoss Leanheat Building, den automatiserade och självlärande AI-tjänsten.

– Framledningstemperaturer anpassas bland annat efter väderprognos och fjärrvärmetaxan. Inför köldknäppar värms husen upp lite extra, så att framledningstemperaturen sedan kan sänkas under effekttoppen när stadens övriga fastigheter kräver mycket energi, berättar Malin Roslund.

Framtidssäkrad injustering
Henrik Johansson är Software Sales Manager på Danfoss och berättar att man nu har styrt värmesystemet i några månader och man har redan sett positiva resultat. Bara själva övervakningen har varit till stor nytta för installatören GK Rör som utför allt arbete, relaterat till värme åt Gräslöken. De utför nu justeringar av flöden i systemet, något som är möjligt tack vare att Danfoss injusteringsmetod bygger på dynamiska ventiler.

– Detta blir speciellt viktigt i ett ettrörssystem där en traditionell injustering inte kan ändras i efterhand utan att behöva göra om hela injusteringen. Detta gör att vår injustering är framtidssäkrad och kan ge bästa möjliga balans mellan lägenheterna. Övervakningen ger också förvaltningen underlag för att dels bemöta och dels åtgärda klagomål från de boende.

Det som sker nu och framåt är ytterligare finjusteringar och optimering av värmeanvändningen både gällande energi och effekt.

Nyttan med tillgång till data
Danfoss har levererat en helhet med marknadsledande kvalitet till Brf Gräslöken och Malin Roslund sammanfattar vad det innebär för dem som fastighetsägare att få tillgång till nyttig data:

  • En bra överblick över lägenheterna och deras temperaturer.
  • Möjlighet att enkelt söka fram vilka lägenheter som har under 20 grader.
  • Möjlighet att sätta lägenhetskomforten i relation till ett flertal andra parametrar för att hitta orsaker till temperaturvariationer.
  • Uppkopplingen av styret och mer därtill…