Stångå Rörservice AB är Optimal 2-certifierade

onsdag 11 oktober 2023

Optimal 2 är en smidig metod för injustering av 2-rörssystem. Sedan 2014 certifierar Danfoss företag enligt Optimal 2-metoden. Målet med metoden är att fastighetsägarna ska känna sig trygga med att välja ett certifierat företag för injustering av sin fastighet. Den 9 oktober 2023 certifierades ytterligare ett företag inom Optimal 2 – Stångå Rörservice AB i Östergötland.

Att byta ventiler och termostater på radiatorer kräver alltid någon form av injustering efter att bytet har utförts. Det kan vara svårt att få fram dokumentation på gamla anläggningar och ibland krävs nya beräkningar av värmesystemet efter att t ex fönsterbyte och tilläggsisolering. 

Därför har Danfoss tagit fram Optimal 2, en metod för enkel injustering för dig som utfört ROT-arbete på värmesystem. Med Optimal 2 kan du därför erbjuda dina kunder ett smart sätt att effektivisera sina värmesystem samtidigt som själva investeringen har en snabb återbetalningstid. 

För att kunna bli certifierad ska företaget ha genomgått en utbildning i Optimal 2-metoden samt genomfört ett antal projekt. Dessa projekt är genomförda efter den vägledning som Danfoss upprättat. En slutlig inventering av projekten visar sedan det goda slutresultatet för kunden.

Är du intresserad av att jobba med injustering och hjälpa era kunder att energioptimera sina fastigheter? Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.