Malmegårds sänker energiförbrukningen med hjälp av IoT-lösning från Danfoss

torsdag 21 januari 2021

Malmegårds Fastigheter AB har sedan hösten 2019 använt sig av energioptimeringstjänsten Leanheat Building. Nu har fastighetsbolaget lyckats minska effekttopparna, sänka energiförbrukningen och förbättra inomhusklimatet.

Malmegårds Fastigheter AB har i över 30 år arbetat för att energioptimera sina fastigheter i Stockholmsregionen. Under åren har man utfört tilläggsisolering av vindar, tätat fönster och installerat effektiv styrning. För att automatisera energieffektiviseringen valde fastighetsbolaget att använda sig av Leanheat Building, en AI-baserad IoT-lösning som övervakar, styr och optimerar inomhustemperaturen i byggnader med fjärrvärme.

– Vi har arbetat länge för att få ned energianvändningen. Genom att investera i ny teknik kan vi minska vår klimatpåverkan. Sedan vi började jobba med Danfoss Leanheat har vi sett en signifikant nedgång av energiförbrukningen samtidigt som den självlärande mjukvaran har hjälpt till att minska effekttopparna, säger Fredrik Håkansson, VD på Malmegårds Fastigheter AB.

Leanheat Building har gjort det möjligt för Malmegårds Fastigheter AB att bygga vidare på det befintliga styrsystemet och man har installerat sensorer i varje lägenhet för att övervaka både temperatur- och fuktutvecklingen i realtid.

– Vi har fått ett bättre underlag för att kontrollera vilka temperaturer det är i varje lägenhet vilket underlättar vår kommunikation med hyresgästerna. Med Leanheat Building har vi ett mycket bättre underlag för att genomföra effektiva åtgärder som skapar en jämnare inomhustemperatur mellan de olika lägenheterna. Detta kan på sikt ge en jämnare inomhustemperatur och bättre inomhusklimat för våra boenden, säger Fredrik Håkansson.

Samarbetet med Danfoss Leanheat har pågått sedan november 2019. I framtiden hoppas båda parter på ett utvecklat samarbete om att minska maxeffektuttaget ytterligare och skapa ännu bättre boendemiljöer i fastigheterna.

Om Leanheat Building

Leanheat Building är en AI-baserad IoT-lösning som bevakar, styr och optimerar temperaturen i byggnader anslutna till fjärrvärme. Lösningen ökar fastigheternas energieffektivitet, optimerar fjärrvärmebolagens verksamhet och skapar ett friskare inomhusklimat för boende. Till slutet av år 2019 har Leanheat Building installerats i redan 150 000 lägenheter runtom i världen. Vi internationaliseras starkt och verkar för tillfället i Finland, Kina, Danmark, Sverige, Norge, Polen och Tyskland.