Danfoss District Heating Summit 23-24 september 2020

söndag 27 september 2020

Under 23-24 september genomförde vi ett digitalt event med 100% fokus på fjärrvärme. Tillsammans med externa talare och kollegor från Danfoss runt om i världen blev dessa två dagar ett forum för att få insikt och inblick i framtidens fjärrvärme, dess utmaningar och hur vi kan använda digitala verktyg för att utveckla branschen.

Idag står fjärrvärmesektorn inför stora utmaningar, men det finns också många möjligheter. Sektorn spelar en viktig roll i Parisavtalet eftersom den erkänns som en av de möjliggörare för avkolningsprocessen. Fjärrvärme är också en del av trender som sektorintegration, cirkulär ekonomi och digitalisering.

Utmaningarna ligger mer på fjärrvärmeverksamhetens sida och är främst kopplade till att integrera olika förnybara energikällor, ge mer transparens och nya tjänster till kunderna samt det ständigt växande distriktsenerginätverket som måste optimeras och renoveras.

Det är bara tillsammans som kan vi uppnå målen mot en grönare framtid.

Vi vill passa på att tacka alla deltagare som var med och möjliggjorde Danfoss District Heating Summit. Tack!

Under eventet spelades alla delar in, du kan ta del av dem här:
1. Välkommen och öppningsdel med fokus på hur EU:s utvecklingsarbete påverkar fjärrvärmesektorn
2. Framtidens fjärrvärme
3. Förenkla driften i ett komplicerat fjärrvärmenät
4. Ta kontroll över Ert dT och ett exempel från verkligheten
5. End to end optimized district heating with connected buildings
6. Enkel styrning och övervakning av din fjärrvärmecentral med ECL-portalen
7. Optimering av drift med mindre säkerhetsmarginaler men bibehållen säkerhet & sammanfattning

Extra stort tack till våra talare:
Anton Koller
Susanne Tull
Eva Holmén
Lina Enskog Broman
Henrik Johansson
Andrej Farazin
Robert Kviberg
Jukka Aho
Peter Laygardt
Leif Moller Jakobsen

 

District Energy Academy by Danfoss
Vill du fördjupa dig mer inom fjärrvärme? Då är District Energy Academy något för dig. Där har Danfoss samlat experter, kunder och unga yrkesverksamma som är intresserade av fjärrvärme. Det finns en rad olika onlineevent och webinarer som du kan delta på - vi vill hjälpa dig att hålla koll på trender, utmaningar och lösningar.  Läs mer om District Energy Academy.