Sveriges vattenförsörjning fortsätter att flyta med Danfoss Drives

onsdag 14 april 2021

Sydvatten AB grundades år 1966 och är en kommunägd organisation som levererar dricksvatten till 900 000 invånare i 16 kommuner i Skåne. Som ett kommunalägt offentligt aktiebolag är allmän välfärd och stöd till kommunernas utveckling grundläggande engagemang för Sydvatten. Detta innebär att företaget genomför ett mycket strikt anbudsförfarande och kontrakt tilldelas endast leverantörer som kan visa tydliga fördelar gentemot sina konkurrenter. Vattenföretaget var i behov av två nya 690V frekvensomriktare med låg övertonshalt för pumpar utrustade med 1 MW motorer med full belastningsström på 1120 A. De specifika kraven var att de befintliga kraftkablarna skulle återanvändas och att de nya frekvensomriktarna måste passa in i det utrymme som tidigare varit upptagen av de gamla. Dessutom behövdes Profinet-stöd, samt STO-funktionalitet.

‘’Distributionspumparna spelar en avgörande roll för leverans av regionens dricksvatten’’, förklarar Peder Wale, Key Account Manager på Danfoss AB, ”så den bevisade tillförlitligheten hos våra enheter var en viktig fördel, liksom vår förmåga att garantera tillgängligheten av snabbt och effektivt stöd om någon form av problem skulle uppstå’’.

För den här kritiska och krävande applikation valde Peder och hans team VACON® NXP-Systemdrive frekvensomriktare. Dess kompakta konstruktion säkerställde att den enkelt kunde rymmas i det tillgängliga utrymmet, och NXP-systemets modulära design innebar att de kunde konfigureras för att exakt matcha kraven i applikationen. De inbyggda fältbussfunktionerna var också viktiga, vilket gjorde det möjligt för enheterna att integreras sömlöst med det befintliga styrsystemet.

En annan viktig fördel med Danfoss NXP-enheterna är att de är kompatibla med praktiskt taget alla typer av motorer, inklusive de befintliga 1 MW-maskinerna som är monterade på distributionspumparna. Dessutom om det skulle bli nödvändigt att byta ut en av pumpmotorerna är Sydvatten AB inte begränsad till att köpa en viss motortyp, vilket kommer sannolikt att spara både tid och pengar för företaget.

Idrifttagningen och installationen av de nya frekvensomriktarna tog bara två dagar, vilket innebar att det var mycket lite avbrott i kundens normala verksamhet.

"För att vinna anbudet för detta projekt var vi tvungna att tillfredsställa en hel del krav som täcker allt från enheternas fysiska storlek till arbete inom den mycket begränsade tid som tilldelats för installation och testning", förklarade Peder Wale. ’’Vi kunde erbjuda exakt vad som behövdes, inklusive återanvändning av befintliga kablar, tack vare flexibiliteten i vårt systemenhetkoncept. Och vi kunde erbjuda ett något bättre pris än våra konkurrenter, vilket alltid är en bra position att befinna sig i’’.

’’Sydvatten är mycket nöjd med de frekvensomriktarna och servicen som vi har levererat’’, fortsatte han, ’’och vi är övertygade om att vi har levererat en lösning som ger dem utmärkt tillförlitlighet och effektivitet under många år framöver.’’

Kontakt Danfoss Kundeservice