Ladda ner vår nya Facts Worth Knowing

onsdag 3 juli 2019


Äntligen är den populära boken om frekvensomriktare tillbaka i ny och uppdaterad version. "Facts Worth Knowing about AC drives" är även fortsättningsvis titeln på denna gamla godbit - men i en ny och förbättrad version, som innehåller en massa spännande teorier om frekvensomriktare.

Boken är baserad på mer än 50 års erfarenheter av frekvensomriktarexpertis från Danfoss Drives. 10 kapitel med spännande läsning om driftteori. Du kan ladda ned den som pdf via nedanstående länk eller skicka den på e-post.