Effektiv övertonsbegränsning gör att filtrets effektförlust reduceras med 60 %

onsdag 8 mars 2023
Danfoss Advanced Active Filter 007 bredvid faktabladet

60 % lägre effektförluster jämfört med liknande filter innebär att Danfoss Advanced Active Filter AAF 007 kan rädda din energibudget. Få övertonsbegränsning, korrigering av effektfaktor och kompensation av obalans i en och samma produkt.

Övertoner i elnätet leder till systemstörningar som utsätter utrustningen för extra påfrestning och orsakar oregelbunden prestanda. Traditionella AFE-lösningar för övertonsbegränsning innebär att man placerar filter på alla frekvensomriktare i ett system. Enligt reglerande standarder finns det dock inga krav på sådan övertonsbegränsning på individuell frekvensomriktarnivå. För att minska investerings- utrymmes- och energikostnader föreslår vi att man endast installerar de filter som krävs för att uppfylla standarder, till exempel IEEE 519.

Vår avancerade Active Filter-teknik gör att man kan skapa en konfiguration med en central filterlösning som samtidigt uppfyller de senaste reglerande standarderna. I motsats till den vanliga övertonsbegränsningslösningen som bygger på Active Front End-teknik identifierar Advanced Active Filter övertonsdistorsion i systemet och injekterar en motström så att det elektriska bruset elimineras. Aktiva filter är ett mer kompakt sätt att minska övertonsdistorsionen än konventionell AFE-teknik – samtidigt som de halverar den energi som krävs för att utföra jobbet!

Så överväg Danfoss Advanced Active Filter AAF 007. Med det här filtret kan du justera inställningarna efter dina behov och fokusera på det område som är viktigt för din tillämpning. Selektiv övertonsbegränsning och automatisk resonansdetektering säkerställer tillförlitlig drift som är anpassad efter just dina tillämpningskrav. Den senaste generationens SiC-omkopplare ger oöverträffad hög effektivitet och eliminerar effektivt höga övertoner. Detta filter är kompatibelt med alla frekvensomriktare i Danfoss produktportfölj.

Fördelar med Danfoss Advanced Active Filter AAF 007:

  • 60 % lägre effektförluster jämfört med liknande filter
  • Minska investerings-, utrymmes- och energikostnader med en central filterlösning. Filtret är även lämpligt för decentraliserad övertonsbegränsning
  • Oöverträffad effektivitet