Etteplans privata nätverk som tjänst möjliggör framtidens smarta fabrik på Danfoss

torsdag 30 april 2020
  • Danfoss är det första företaget i Finland att använda ett privat LTE-nätverk från Etteplan på sin fabrik i Vasa.
  • Privata nätverk baserade på mobilteknik blir allt vanligare i stora produktionsanläggningar, gruvor, terminaler och sjukhuskomplex.
  • Etteplans anslutningstjänst påskyndar digitaliseringen och säkerställer en hög nivå av tillgänglighet, prestanda och informationssäkerhet för nätverkstjänster på ett kostnadseffektivt sätt.

Danfoss testar ett privat LTE-nätverk som tillhandahålls av Etteplan på sin fabrik i Vasa i ett ettårigt projekt som inleddes i januari i år. Genom att distribuera det mycket tillförlitliga trådlösa privata nätverket strävar Danfoss efter att förbättra produktiviteten och säkerheten på arbetsplatsen, utöka de tjänster som Danfoss erbjuder sina kunder och möjliggöra en komponent för framtidens smarta fabrik.

Pilotprojektet använder Etteplans anslutningstjänst, där kunden får ett 5G-redo privat LTE-nätverk enligt en nyckelfärdig princip i utbyte mot en startavgift och en månadsavgift.

”Vårt mål på Danfoss är att använda det privata nätverket för att förbättra anläggningens produktivitet. Vi vill att våra fabriker ska bli mer effektiva. Ett privat LTE-nätverk gör det möjligt för oss att samla in en större mängd data såväl som nya typer av data. Ett annat incitament är driftsäkerheten. Nätverket gör det möjligt för oss att överföra videoinnehåll och upptäcka potentiella risker med hjälp av maskinvisionsapplikationer”, säger Jari Marjo, Head of Global Technology, Supply Chain på Danfoss Drives.

Etteplans privata LTE-nätverk påskyndar digitaliseringen genom att möjliggöra effektiv integrering av fysiska system med affärskritiska processer i olika branscher. Ett privat nätverk är särskilt väl lämpat för stora fabriker, gruvor, logistikterminaler, hamnar och sjukhuskomplex, eftersom omfattande nätverkslösningar baserade på annan teknik kan visa sig bli dyra eller svåra att hantera. Möjligheten att överföra data med låg latens möjliggör också bearbetning och analys i realtid med hjälp av edge computing.

”En privat nätverksanslutningstjänst ger kunden enkel och kostnadseffektiv åtkomst till förstklassig mobilteknik. Infrastrukturen är helt lokal, vilket säkerställer en hög tillgänglighet, prestanda och informationssäkerhet för nätverkstjänster. En särskild fördel med den här tekniken är möjligheten att överföra data från rörlig utrustning", säger Etteplans Technology Director Jaakko Ala-Paavola.

Etteplans tjänst levereras som en helhetslösning som inkluderar nätverksdesign, basstationer, hanteringsservern, terminalenheter med SIM-kort och nätverksunderhåll. Etteplan samarbetar med Nokia och Edzcom (tidigare Ukkoverkot) i tillhandahållandet av privata LTE-nätverk. Som lösningsleverantör ansvarar Etteplan för integrering av all nödvändig utrustning och programvara.

”I de flesta användningsfall utgör ett privat nätverk, trots sitt namn, inte nödvändigtvis en helt sluten miljö. Dess verkliga värde framkommer endast när det tillämpas i ett ekosystem. När samma nätverk används av en grupp aktörer som ingår i samma ekosystem multipliceras fördelarna med nätverket. En hamn med många olika aktörer är ett bra exempel på en sådan miljö”, förklarar Ala-Paavola.

Det privata nätverket överför stora mängder data för att stödja förebyggande underhåll

Under pilotprojektet som användare av Etteplans privata nätverk kommer Danfoss att studera fördelarna med ett privat nätverk, inte bara på sin fabrik, som producerar frekvensomriktare under varumärket VACON®, utan också i produktutvecklingen av de produkter och tjänster som man tillhandahåller till sina kunder.

”Det primära syftet är att förstå när en enhet är nära att sluta fungera som den ska, det vill säga förebyggande underhåll och relaterad analys och diagnostik. I vårt första kundtest är vårt mål att ersätta det nuvarande dataöverföringsnätverket i vårt stora fabrikskomplex med ett privat nätverk som kan lösa problem relaterade till dataöverföringskapacitet, kostnader och densitet”, säger Marjo från Danfoss.

Det privata nätverket stödjer företagets mål att närma sig framtidens smarta fabrik, där data från enheter kan stärka beslutsfattandet och de fysiska strukturerna i fabriken blir lättare att ändra på grund av minskade kabeldragningsbehov.

”Förvärvet och underhållet av nätverket är mycket tydligt och enkelt eftersom Etteplan tar hand om allt. Detta gör att vi kan fokusera på att utveckla vår fabrik och hjälpa våra kunder”, tillägger Marjo.

 

Kort om Danfoss

Danfoss utvecklar tekniker som kan göra mer med mindre, smartare och mer effektivt i framtiden. Vasa är en av de viktigaste FoU- och tillverkningsplatserna för Danfoss Drives-verksamheten. Inom marin- och offshoreindustrin är Danfoss en av världens största tillverkare av frekvensomriktare, särskilt för eldrifts- och hybridpropellersystem.

Danfoss-koncernen har närmare 28 000 anställda världen över och betjänar kunder i mer än 100 länder. 2018 uppgick företagets omsättning till 6,1 miljarder euro. Danfoss har sitt huvudkontor i Nordborg i Danmark och finska kontor i Helsingfors, Esbo, Villmanstrand, Tammerfors, Vasa och Vanda.

https://www.danfoss.com/fi-fi/

 

Kort om Etteplan

Etteplan tillhandahåller lösningar för industriutrustning och anläggningsteknik, programvaror och inbyggda system samt tekniska dokumentation till världens ledande företag inom tillverkningsindustrin. Etteplans tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften för sina kunders produkter, tjänster och tekniska processer under hela produktens livscykeln. Resultaten av Etteplans innovativa teknik kan ses i många industriella lösningar och vardagsprodukter.

2019 uppgick Etteplans intäkter till cirka 263 miljoner euro. Företaget har för närvarande över 3 400 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen och Kina. Etteplans aktie är noterad på Nasdaq Helsinki Ltd under ticker-koden ETTE.

www.etteplan.com