Salling Group och Danfoss samarbetar med Microsoft för att minska matförluster och energianvändning i butikskylning.

måndag 2 januari 2023

Förhindra matförluster och energisvinn

Upp till 10 % av alla utsläpp av växthusgaser tillskrivs matavfall. Med energieffektiva kyllösningar kan stormarknader säkerställa att exakt rätt mängd kylning används för att förhindra att mat förstörs –  samtidigt som man sparar på den totala  energianvändningen. Under många år har livsmedelsindustrin genomgått en omvandling för bättre hållbarhet, som börjar med övergång till CO2 och andra köldmedier med låg GWP-faktor. Digitalisering är en del av nästa fas för denna resa.

Läs hela historien