De nya Mikroplattvärmeväxlarna ger Danfoss en ”omfattande produktportfölj” för kylare och värmepumpar

fredag 11 december 2020

Danfoss har utökat sitt högeffektiva sortiment av Mikroplattvärmeväxlare – något som ger fler tillverkare av kylare och värmepumpar möjlighet att dra fördel av den effektiva Z-design-tekniken och för att kunna tackla designändringar.

Varje ny modell är konstruerad för att lösa en specifik systemdesignändring:

  • det nya R32-optimerade utbudet kompletterar det befintliga multiköldmedium-sortimentet av befintliga värmeväxlare för R410A, R452B och R454B, vilket ökar möjligheterna för kylartillverkare att reducera GWP.
  • Nya versioner med enkla eller dubbla kretsar är nu tillgängliga och kompletterar det befintliga sortimentet för kylare. Produktportföljen täcker nu in hela sortimentet av kommersiella och lätta kommersiella kylare.
  • HDW44 är perfekt för varmvattenproduktion, med en dubbelvägg och inbyggt mellanutrymme som förhindrar kontaminering av vattnet i händelse av läckage av köldmedium.
  •  Suction Gas Heat-värmeväxlaren (SGHX) kan förbättra effektiviteten i värmepumpskondensorer och förångare, vilket förhindrar påverkan av köldmedieblandningar med hög glide som R455A och R454C.

Hela portföljen för värmepumpar är godkänd för brandfarliga köldmedier inklusive propan, vilket gör deras fyllningsreducerande egenskaper särskilt värdefulla.

Som alla Danfoss mikroplattvärmeväxlare (MPHEs), bygger det nya sortimentet på det beprövade Z-designkonceptet, vilket sedan 2016 har hjälpt OEM-företag över hela världen att höja effektiviteten, minimera vikten och minska köldmediefyllningen, tack vare dess höga värmeöverföringskoefficient.

Alla värmeväxlare kan anpassas genom att matcha antalet plattor och anslutningsstorleken till de individuella systemkraven – och kombinerat med Danfoss expansionsventiler, kan de alla uppnå stabil avloppsöverhettning även under 3K.

Danfoss är idag den enda leverantör som kan erbjuda en så bred portfölj av MPHE och mikroplattvärmeväxlare (MCHE) kombinerat med ett omfattande sortiment av kompressorer, ventiler, linjekomponenter och teknisk support för OEM-tillverkare.

Olivier Pelletier, Danfoss affärsutvecklingschef för BPHE förklarar: ”Dessa nya produkter understryker vår starka ambition att vara tillverkarnas första val för värmeväxlare i både kylare och värmepumpar och demonstrerar vår intensifierade FoU-satsning.

Under de senaste fyra åren har Z-designen förändrat spelplanen för värmeväxlingseffektivitet i kondensorer och förångare. Den innebär att man kan förbättra systemens kapacitet eller uppnå samma prestanda med en mindre storlek."

Budskapet är tydligt: vilket system du än konstruerar – och vilket köldmedium du än använder – tala med Danfoss. Du möts av en heltäckande leverantör med värmeväxlare som uppfyller dina behov, kompletterat med matchande support."

Sätt av en stund och lyssna på en presentation av de nya modellerna av Paolo Canal, teknisk produktchef för MPHE på Danfoss.

Om du vill veta mer om Danfoss mikroplattvärmeväxlare, besök Danfoss Product Store – eller titta på den här animationen för att se Z-designen in action och hur värmeväxlare med dubbla väggar fungerar.