Danfoss tillkännager sin avsikt att förvärva den tyska tillverkaren av kompressorer BOCK GmbH i syfte att stärka sin expertis inom CO2 teknik och naturliga köldmedier

måndag 10 oktober 2022
  • BOCK GmbH grundades 1932 och är ett ledande teknik- och innovationsföretag inom sitt område och erbjuder en av världens största portföljer av semihermetiska kompressorer för naturliga köldmedier
  • I och med detta förvärv utökar Danfoss avsevärt investeringen i sitt utbud av hållbar, ren teknik för att påskynda den gröna omställningen inom kommersiella kylsystem
  • Affären är regulatoriskt godkänd och beräknas avslutas senast första kvartalet 2023

 

 


FRICKENHAUSEN/NORDBORG – Danfoss tillkännagav idag avsikten att förvärva kompressortillverkaren BOCK GmbH från NORD Holding GmbH. BOCK:s huvudkontor ligger i Frickenhausen, Baden-Württemberg i Tyskland.

NORD Holding ett av de ledande bolagen inom förvaltning av egenkapital och tillgångar i Tyskland och har över 50 års erfarenhet och förvaltade tillgångar på 2,5 miljarder euro.

BOCK har utvecklat kompressorer för det naturliga köldmediet CO2 sedan 1993 och är världsledande inom miljöanpassade och ekonomiska kompressorer.

Enligt International Institute of Refrigeration tar kylteknik och luftkonditionering upp cirka 15 % av den globala1) elförbrukningen, vilket gör energieffektiva lösningar ännu viktigare. Intelligenta lösningar som kombinerar både naturliga och syntetiska köldmedier med låg GWP och hög energieffektivitet, är vägen till hållbar kylning och luftkonditionering.

Genom förvärvet av BOCK GmbH visar Danfoss en proaktiv inställning till ytterligare utveckling och användning av köldmedier med låg GWP för att minska den globala uppvärmningen och säkra branschens konkurrenskraft.

I och med förvärvet lägger Danfoss till världens största portfölj med semihermetiska kompressorer för naturliga köldmedier som CO2 (R744), kolväte och andra köldmedier med låg GWP-halt i sin egen breda portfölj med oljefria centrifugalkompressorer, inverter-scrollkompressorer, kolvkompressorer, skruvkompressorer och luftkylda aggregat.

BOCK GmbH har en befintlig arbetsstyrka på cirka 350 kompressorspecialister världen över och fyra tillverkningsanläggningar i Frickenhausen, Tyskland, Stribo, Tjeckien, Bangalore, Indien och Suzhou, Kina. Företaget är känt för att vara en högkvalitativ kompressortillverkare som levererar mobila och stationära kylsystem inom transportsektorn,bussektorn, detaljhandeln, logistik, lagring och livsmedelsbearbetning.

Förvärvet av BOCK GmbH åtföljs av ett starkt åtagande att investera i verksamheten, bana väg för en grön utveckling och en mer hållbar, energieffektiv och koldioxidfri framtid. Danfoss bekräftar sitt åtagande att påskynda den gröna omställningen genom att utöka sitt utbud av hållbar teknik.

Jürgen Fischer, President för Danfoss Climate Solutions, säger:

“Det har aldrig varit viktigare att påskynda den gröna omställningen och effektiva kompressorer som körs med köldmedier med låg GWP är avgörande för att man ska kunna nå detta mål. Genom att lägga til BOCK-sortimentet av semihermetiska kompressorer i vår portfölj håller vi vad vi lovar och hjälper våra kunder att minska sina koldioxidutsläpp. Det finns en enorm potential för minskning av CO2-emissioner!“

Kristian Strand, chef för Danfoss Commercial Compressors, tillägger:

“Förvärvet kommer att leda till en unik position på marknaden för Danfoss Commercial Compressors-verksamhet och våra kunder kommer att kunna dra nytta av en komplett kompressorportfölj med bland annat semihermetiska CO2 kompressorer, något som kommer att underlätta övergången till alternativa köldmedier och förbättrad energieffektivitet.”

BOCK:s vd dr Marcus Albrecht säger:

“Det här är verkligen ett spännande ögonblick för oss alla. Efter en framgångsrik utveckling under de senaste två åren kommer BOCK genom att bli en del av Danfoss-familjen att skaffa sig nya affärsmöjligheter. Genom ett nära partnerskap kan vi med säkerhet säga att vi tillsammans är perfekt positionerade för att bli en av de starkaste globala aktörerna inom kompressorer. Vi delar inte bara samma tankar om hur vi ska utveckla verksamheten, utan vi har även samma värderingar när det gäller våra medarbetare och hur vi ska driva på utvecklingen.”

Den nya kompressorverksamheten från BOCK GmbH kommer att ledas av Danfoss Commercial Compressors, en del av Danfoss Climate Solutions.

BOCK GMBH

BOCK GmbH grundades 1932 av Willhelm BOCK och Hans Göldner i Stuttgart. De två grundarna startade med reparation av kylskåp och kylsystem och började tillverka kompressorer med öppna kolvsatser 1935. Idag är BOCK GmbH en pionjär inom industriell och kommersiell kylteknik samt tillverkning och utveckling av kompressorer. Företaget ägs av NORD Holding GmbH.

BOCK är ett av världens ledande teknikföretag inom utveckling av miljövänliga, ekonomiska kompressorer och har en av världens största kompressorportföljer för naturliga köldmedier som CO2 (R744), kolväten och andra köldmedier med låg GWP. BOCK:s kompressorsortiment för kolväten (HC) har det bästa anseendet i världen, och inom sektorn för syntetiska köldmedier investerar företaget i vidareutveckling av kompressorer med köldmedier med låg GWP.

Idag har företaget cirka 350 anställda i fyra filialer med produktionsanläggningar i Tyskland, Tjeckien, Indien och Kina.

Läs mer på www.bock.de

Mer information

BOCK GmbH
Dr. Marcus Albrecht, CEO
Tel: +49 7022 9454-0
E-Mail: Marcus.albrecht@bock.de

Danfoss Group Communication & Sustainability
Mikkel Ballegaard Pedersen, Public Relations Manager
Tel: +45 2610 9519
E-Mail: mikkel.ballegaard@danfoss.com