Danfoss multiköldmedium – installationsfärdiga luftkylda aggregat för A2L med ultralåg GWP

onsdag 12 maj 2021

Lanseringen av nya Optyma™ luftkylda aggregat och MTZ/NTZ kompressorer, som följer kvalifikationerna för ventiler och rörkomponenter 2020, innebär att Danfoss har den bredaste portföljen av lösningar för godkända A2L-köldmedier som är kompatibla med köldmedierna R1234yf, R454C och R455A.

Med allt strängare krav på en minskning av nivån på den globala uppvärmningspotentialen (GWP) i kylsystem, har kylexperter idag möjligheten att starta en grön övergång genom att byta till A2L-köldmedier med en GWP-nivå under 150.

Och eftersom förändringar tar tid kommer Danfoss, som ligger i framkant med sin kunskap om de växande kraven, att guida dig genom övergången till andra köldmedier – och tillhandahålla produkter som uppfyller kraven för A2L och är säkra att installera.

Övergången till köldmedium med ultralåg GWP är precis inom synhåll med nästa steg i utfasningen av HFC med hög GWP som kommer i slutet av 2021, med en 55-procentig minskning ner till 2015 års basnivå.

För kylexperter är A2L-köldmedier ett kostnadseffektivt alternativ som upprätthåller en konventionell systemkonstruktion, samtidigt som de minskar GWP-nivån avsevärt. I praktiken ger ett köldmedium som R1234yf en minskning av GWP med 99 % jämfört med A1-köldmediet R134a och uppnår samma resultat utan att det blir mer komplicerat.

Vårt omfattande utbud av luftkylda aggregat, kompressorer och komponenter som är godkända för A2L säkerställer att vi är förberedda för en grön övergång när du är redo.

Danfoss nya Optyma™ Plus luftkylda aggregat med multiköldmedium har en framtidssäkrad konstruktion som är kompatibel med både A1 och A2L köldmedier – allt i en enda enhet. Du får en enhet med samma höga funktionsduglighet som du är van vid och älskar, konstruerad för att fungera med A2L-köldmedier på ett säkert och okomplicerat sätt:

”A2L-köldmedium är miljövänliga lösningar som uppfyller allt hårdare krav – men som kräver särskilda säkerhetstester och -konstruktioner på grund av att de är svagt brandfarliga. Nya Optyma™ luftkylda aggregat har testats med avseende på antändning i oberoende laboratorier och utformats med riskbegränsande åtgärder såsom en sluten elektrisk låda, hål och raster för att säkerställa utspädningen av köldmedia, vilket ger installatörerna sinnesro”, säger Rogerio Salhab Federici, chef för System Solutions på Danfoss Climate Solutions.

De uppdaterade Optyma™ luftkylda aggregaten har en hög energiprestanda, vilket möjliggör högre energieffektivitet samtidigt som energiförbrukningen och de indirekta emissionerna minskar. Denna kraftfulla kombination tar sig uttryck i en ekonomiskt gångbar lösning som du kan implementera idag med hjälp av vår kompletta portfölj av komponenter som är godkända för A2L.

Mindre kommersiella och kommersiella kompressorer, som kompletterar de nya luftkylda aggregaten, är godkända för A2L. De välkända kolvkompressorerna MTZ och NTZ – för tillämpningar med medelhöga respektive låga temperaturer – är nu godkända för användning med köldmedierna R454C och R455A och levereras med inställningar för multiköldmedium.

Dessutom kommer scrollversionen att bli godkänd för A2L under tredje kvartalet 2021, vilket ger dig ett komplett utbud av kompressorlösningar med köldmedium med ultralåg GWP.

I fråga om allt från utbildningar som hålls av officiella partners till praktiska verktyg som Coolselector2® och Ref Tools har vi ett engagemang för att hjälpa dig med övergången till A2L-köldmedier i din egen takt.