Danfoss Turbocor® etablerar konfigurations- och servicecenter i Nordborg

fredag 11 november 2022

Danfoss Turbocor® är glada över att kunna tillkännage att ett nytt konfigurations- och servicecenter kommer att etableras på Danfoss huvudkontor i Nordborg i Danmark 2023, till stöd för full produktion av oljefria Turbocor®-kompressorer åt europeiska kunder fram till 2026. Flytten kommer att innebära starkare och snabbare stöd till europeiska Danfoss-kunder.

Starkare stöd till våra europeiska kunder

Kraven på värmepumpar med hög verkningsgrad och datacenter är fortsatt höga i hela Europa, vilket driver på behovet för Danfoss Turbocor® att öka den lokala supporten till kunderna.

Det nya centret kommer att hantera reparation och slutmontering, konfiguration av kompressorer utifrån kundens behov och börja etablera grunden för en framtida full produktion i Danmark.

”Vi upplever en ökad efterfrågan på våra Turbocor®-produkter”, berättar Ricardo Schneider, VD för Danfoss Turbocor® Compressors. ”Att etablera ett Turbocor® Center i Nordborg är ett stort steg mot ett ökat stöd till våra europeiska kunder och att minska våra produkters koldioxidavtryck i linje med våra ESG-mål. Dessutom ser vi fram emot att få återvända till vårt huvudkontor där Danfoss började sin bana på 1930-talet.

Kortare ledtider och minskad miljöpåverkan

Placeringen av denna process erbjuder flera fördelar för Danfoss-kunderna, inklusive snabbare service och kortare ledtider.

Lars Grewe, Operations Manager för Turbocor® Compressors Europe/Middle East, understryker också hur placeringen kommer att förbättra Danfoss-kundernas interaktioner. ”Den här flytten kommer att göra det möjligt för oss att upprätta en ännu närmare kontakt med våra kunder, där vi kan vara ännu mer flexibla när det gäller att uppfylla deras anpassningskrav.”

Det finns även logistiska och miljömässiga fördelar. ”Genom att placera vårt servicecenter i Nordborg gör vi det enklare att planera vägtransporter över Europa”, berättar Lars Grewe och fortsätter: ”Vi sparar även in på utlandstransporterna. Tidigare var vi tvungna att skicka produkter fram och tillbaka mellan Europa och Florida när de behövde repareras. Genom att centralisera konfiguration, service och så småningom även produktion på ett och samma ställe minskar vi våra transportrelaterade CO2-utsläpp.

En grund för ytterligare europeisk expansion

Med flytten blir Danfoss Turbocor® dessutom väl positionerat för att tillgodose behoven på en växande marknad. ”Vi är på väg att etablera ett ökat regionalt fotavtryck för Turbocor® här i Europa. Vårt nya center kommer att göra det möjligt för oss att hålla jämna steg med den enorma tillväxten på kompressormarknaden och tillgodose behoven hos nya och befintliga kunder”, avslutar Ricardo Schneider.


Om Danfoss Turbocor®

Danfoss är den ledande tillverkaren av oljefria kompressorer och en pionjär i och med Danfoss Turbocor®-kompressorn – världens första oljefria magnetlagerkompressor för HVAC-industrin. Danfoss Turbocor®-kompressorer använder avancerad teknik för att leverera hög verkningsgrad och låga ljudnivåer i ett kompakt format. Tekniken bakom kompressorn har belönats med utmärkelser från många prestigefyllda företag, bland annat amerikanska EPA, AHRI/ASHRAE USA, Natural Resources Canada och Institute of Refrigeration – England.