Förångarreglering inom industriell kyla – nu enklare än någonsin

torsdag 3 december 2020

Med smidig installation, en intuitiv guide, och inbyggd konstruktionsflexibilitet ger Danfoss EKE 400 de verktyg som krävs för att få optimal kylning och avfrostning, för effektiv, säker och problemfri förångarfunktion.

Vi lanserar den nya EKE 400 version 1.1. förångarstyrenhet. Den senaste versionen av EKE 400 levereras med nya funktioner som exempelvis stöd för DX-förångare med eller utan gasavfrostning, inklusive CO2, samt ett nytt kylläge som möjliggör DX Direct expansionsstyrning. Med programverktyget CoolConfig blir det dessutom enklare än någonsin tidigare att ställa in flera EKE 400-enheter.

Dedikerad styrenhet

Förångarstyrenheten EKE 400 är specialkonstruerad för kylsystem inom industri och annat tungt professionellt bruk. EKE 400 baseras på en betrodd avancerad DCS-styralgoritm (Distributed Control System) och har en guide för snabb inställning och idriftsättning. Installationstid och kostnader sänks betydligt samtidigt som den ger driftsäkerhet och effektivitet. Den decentraliserade modellen underlättar standardisering av systemkonstruktion.

Hela anläggningen styrs i både kyl- och avfrostningsläge för optimal drift och avfrostningssekvens (ammoniak, CO 2, och HFC/HCFC-baserade system). Det kan användas vid avfrostning av både flödade förångare och DX-förångare. EKE 400 stöder flera avfrostningsmetoder, inklusive avfrostning med het gas och tryckreglering/vätsketömning, elektrisk avfrostning och avfrostning med vatten/brine.

Inställningsguide + CoolConfig-verktyg

Den smidiga guiden gör det enkelt att ställa in viktiga parametrar och välja rätt ventiler för särskilda uppgifter. Guiden leder användaren genom parameterinställningarna och filtrerar ut irrelevanta parametrar baserat på faktiska val och visar endast de parametrar som är relevanta baserat på tidigare gjorda val. Den här konfigurationen ger korrekt och tillförlitlig drift. EKE 400 har även en meny på flera språk och en översikt över inställningarna som stöder enkel drifttagning och dokumentation för avlämning.

Med Cool Config kan du kopiera och lagra inställningarna utan problem

Med CoolConfig-programmet kan projektteknikern generera inställningarna för EKE 400 offline och lämna över filen till idriftsättningsteknikern vid rätt tidpunkt under installation av en eller flera EKE 400-styrenheter.

Distribuerad styrning med PLC eller fristående

EKE 400 har både MODBUS-kommunikation som möjliggör integration med central utrustning från tredje part, till exempel PLC-system, plus CANBUS för hantering av intern kommunikation mellan EKE 400-styrenheter. När MODBUS-kommunikationen har upprättats gentemot PLC-enheten kan användarna ha läs/skriv-åtkomst till de flesta parametrarna i EKE 400, inklusive börvärden, larminställningar, ventilernas öppning i grader, gaskoncentration osv.

EKE 400-styrenheterna kan också användas utan PLC. Flera EKE 400-enheter kan kopplas samman för signaldelning via integrerad CANBUS (koordinerad avfrostning, temperaturdelning osv.)

”Vår nya förångarstyrenhet är specialframtagen för industriell kyla och tyngre yrkesbruk, och ger enkel installation, en intuitiv guide och inbyggd konstruktionsflexibilitet. Den ger våra kunder de verktyg som krävs för att få optimal kylning och avfrostning, för effektiv, säker och problemfri förångarfunktion. Tillsammans med gratisprogrammet CoolConfig kan vi nu erbjuda våra kunder ett riktigt starkt paket för förångarstyrning”, säger produktchefen för EKE 400, Kurt M. Sand.

Om du vill se hur EKE 400 kan optimera ditt industriella kylsystem är du välkommen att besöka

Förångarstyrenhet EKE 400 (på engelska)
  • Generera inställningar för förångarstyrenheten EKE 400 inom industri och annat tungt professionellt bruk