Energieffektivitet kan halvera kostnaden för att uppnå 2030-målet

fredag 31 januari 2020
Diagram – de extra socioekonomiska nettokostnaderna
Ackumulerade extrakostnader för att minska växthusgasutsläppen med 66 procent senast 2030. Kostnaderna inkluderar inte åtgärder som antogs med energiavtalet 2018 och minskningar från jordbruk och miljö värderas inte. Minskningskostnaderna är beräknade för 2030. Minskningsprocessen och sekvenseringen av åtgärder mellan 2020 och 2030 analyseras inte. De angivna kostnaderna förutsätter en linjär kostnadsutveckling mellan 2020 och 2030.

Det är möjligt att uppnå nästan hela regeringens mål att minska koldioxidutsläppen med 70 procent senast 2030 med befintliga lösningar. För att detta ska kunna göras så billigt som möjligt krävs riktade investeringar i energieffektivitet, sektorsanslutning och förnybar energi, enligt en ny analys från EA Energy Analyses. 

För att den gröna övergången ska kunna implementeras så snabbt och så billigt som möjligt måste de riktade investeringarna i energieffektiva lösningar vara lika stora som de i sektorsanslutning och förnybar energi. Detta är slutsatsen från EA Energy Analyses baserat på en ny analys, som antyder att energieffektiva lösningar kan spara samhället en total kostnad på cirka 14 miljarder danska kronor (1,9 miljarder euro) fram till 2030.

EA Energy Analyses drar slutsatsen att priset för att uppnå en 66-procentig minskning av koldioxidutsläppen senast år 2030 kommer att resultera i en ytterligare investering på cirka 16 miljarder danska kronor (2,15 miljarder euro) utöver de aktiviteter och investeringar som har antagits som en del av Danmarks energiavtal 2018. Analysen visar emellertid också att denna kostnad kommer att öka till cirka 30 miljarder danska kronor (4 miljarder euro) om inga investeringar görs i initiativ för att minska energiförbrukningen.

”Det finns fortfarande en stor potential för energibesparing i Danmark, bland annat i uppvärmning av byggnader och i industriell produktion. Den billigaste och renaste energin är den vi inte använder, vilket är anledningen till att övergången till en hållbar energiförbrukning börjar med investeringar i energieffektivitet. Samhället kan, som EA Energy Analyses påpekar, spara mycket pengar genom att först prioritera investeringar i energieffektivitet”, säger Kim Fausing, VD för Danfoss.

Kim Fausing, VD för Danfoss
Kim Fausing, VD för Danfoss

Teknik och lösningar finns redan

Den stora socioekonomiska besparingspotentialen i investeringar i energieffektivitet beror på ett mycket mindre behov av att investera i en utbyggnad av elnätet eller energilagring samt lägre kostnader för bränsle och energi. Den lägre energiförbrukningen på en plats frigör energi för användning i sektorsanslutning och power-to-X-teknik, vilket är nödvändigt för att uppnå målet för den gröna övergången.

”Tekniken och lösningarna för att skörda potentialen i energieffektivitet finns redan. Det är därför det är så viktigt att investeringar i vind- och solkraft går hand i hand med investeringar i energieffektivitet och sektorsanslutning. Det är vettigt såväl för klimatet som socioekonomiskt. Genom att prioritera alla tre områden kan vi uppnå det ambitiösa politiska målet samtidigt som vi säkerställer att det sker så kostnadseffektivt som möjligt. Detta gör att vi kan minska kostnaderna för den gröna övergången, samtidigt som vi frigör resurser för andra politiska prioriteringar”, säger Kim Fausing, VD för Danfoss.

Om analysen och potentialen i energieffektivitet

EA Energy Analyses beräkningar visar att den billigaste modellen för att uppnå en 66-procentig minskning av koldioxidutsläppen skulle resultera i nödvändiga investeringar motsvarande 175 miljarder danska kronor (23,4 miljarder euro) i elektrifierings- och sektorsanslutningsinitiativ, energieffektivitet och produktion av förnybar energi. Av detta skulle 23 miljarder danska kronor (3 miljarder euro) vara investeringar i energieffektivitet. Om investeringar inte görs i energieffektivitet och man enbart investerar i en grön övergång genom förnybar energi, elektrifiering och sektorsanslutning, ökar de totala extrakostnaderna för att uppnå en 66-procentig minskning till cirka 207 miljarder danska kronor (27,7 miljarder euro).

Genom en optimal investering i energieffektivitet och sektorsanslutning såväl som förnybar energi kan Danmark inte bara uppnå sitt mål så billigt som möjligt, utan också dra nytta av ett globalt showcase, där gröna lösningar skulle innebära exportpotential och därmed jobb och intäkter i Danmark.

Danmark har en världsledande energieffektivitetssektor med enorm potential för ytterligare tillväxt. Danska energieffektivitetsföretag sysselsätter för närvarande cirka 70 000 personer med en årlig omsättning på cirka 240 miljarder danska kronor (32,1 miljarder euro), vilket motsvarar cirka 7 procent av de totala intäkterna för danska företag.

LADDA NER SAMMANFATTNINGEN

För mer information:

Danfoss Media Relations
Telefon: +45 70 20 44 88

Modern stad med sjö och skyskrapor

Energieffektivitet

Läs mer om energieffektivitet och utforska lösningar.