Covid-19: Åtgärder för en fortsatt fungerande verksamhet

torsdag 19 mars 2020

Våra åtgärder för en fortsatt fungerande verksamhet

  • Först och främst vill vi förtydliga att vi fokuserar på allas säkerhet och att vi snabbt vidtagit globala åtgärder för att ta fram de hälso- och säkerhetsföreskrifter som är nödvändiga för att trygga hälsan hos alla våra kollegor. Detta är en grundförutsättning för att vi ska kunna hålla verksamheten i gång och hjälpa våra kunder.
  • Vi följer de olika krav som satts upp av lokala myndigheter, och beredskapsplaner har snabbt inrättats för att minimera potentiell påverkan på vår leveranskedja och leveranser till kunder.
  • I dagsläget har vi endast noterat mindre störningar. Vi är dock ytterst medvetna om att leveranskedjor kan komma att påverkas av lokala och regionala påbud allt eftersom coronaviruset fortsätter att sprida sig globalt.
  • Vi är medvetna om att situationen avseende coronaviruset utvecklas dag för dag och att dess status och påverkan kommer att skilja sig mellan olika länder. Därför upprätthåller Danfoss mycket tät kontakt med leverantörer och logistikföretag, och gör proaktiva insatser för att ha framförhållning inför en eventuell brist på tillgångssidan inom samtliga områden där det är möjligt.

Vi finns fortfarande här för att hjälpa dig

  • Vi har i stor utsträckning ställt om till digital- och onlinebaserad service. Många medarbetare arbetar nu hemifrån för att undvika situationer där många människor samlas, i enighet med råden från medicinska experter för att sakta ned spridningen av coronaviruset. Det samma gäller även våra funktioner för kundservice, men det finns fortfarande personal tillgänglig och de är som vanligt angelägna om att hjälpa till med det du behöver.
  • Inom Danfoss har vi just nu ett förbud gällande resor mellan olika länder, och vi har beslutat om att begränsa personliga möten överlag. Vi är alltid tillgängliga – på telefon och online, för att hjälpa våra kunder och partners. Kontakta oss.
  • Det som just nu sker i vår värld saknar motstycke i historien. Men det är tillsammans som vi på bästa möjliga vis tar oss igenom denna svåra tid. Vi kommer att fokusera på säkerhet och på att även fortsättningsvis hålla hjulen i rullning för att kunna tillhandahålla service och support åt våra kunder.

Håll dig uppdaterad genom att följa oss på sociala mediekanaler och läsa våra nyhetsbrev