Danfoss Smart Store ADC wskazuje drogę do zero-energetycznego supermarketu

Wyjątkowy supermarket

29 czerwca miało miejsce otwarcie inteligentnego sklepu COOP 365 Smart Store. W Danfoss Smart Store instalacje chłodnicze i grzewcze działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nie jest to laboratoryjna symulacja pracy rzeczywistego obiektu. Klienci otwierają drzwi mebli sklepowych setki razy dziennie, za każdym razem generując zapotrzebowanie na chłodzenie i ogrzewanie supermarketu. Danfoss Smart Store demonstruje funkcjonowanie naszych rozwiązań w praktyce.

BALS (Brugsforeningen for Als i Sundeved), największe niezależne stowarzyszenie supermarketów w Danii, wynajmie budynek od firmy Danfoss i uruchomi w nim market COOP 365discount. BALS, które współpracuje z COOP, ma łącznie 13 sklepów w okolicach Sønderborg w Danii i od 2015 roku konsekwentnie zmniejsza zużycie energii w swoich placówkach. Do tej pory stowarzyszenie osiągnęło 44 procent redukcji całkowitej emisji CO2. Dlatego to, że BALS zostało partnerem w projekcie, było naturalnym kolejnym krokiem.

Lars G. Andersen, dyrektor zarządzający BALS, mówi:

“Mamy już duże doświadczenie, ale skoki cen energii wywarły dodatkową presję na potrzebę zmian. Nasze 13 supermarketów zostało zmodernizowanych i nie ponosimy prawie żadnych kosztów ogrzewania w tych sklepach, ponieważ ciepło pochodzi z naszych bezfreonowych systemów chłodniczych, ogniw słonecznych i pomp ciepła. Jest to zaleta przy obecnych cenach energii i sposób na zmniejszenie emisji CO2. Jesteśmy dumni z tego, że nasze sklepy należą do najbardziej energooszczędnych supermarketów na świecie i testujemy rozwiązania, które mogą pomóc budynkom stać się neutralnymi dla klimatu.”

Ludzie na ceremonii wmurowania kamienia węgielnego

Nowy "Smart Store" toruje drogę supermarketom 21 wieku

Nowy "Smart Store" będzie działał jako centrum testowe firmy Danfoss w zakresie efektywności energetycznej. Oczekuje się, że sklep "Smart Store" będzie o około 50% bardziej energooszczędny w porównaniu z typowym supermarketem z układem chłodniczym na CO2 pierwszej generacji.

Skalowalne rozwiązania

Instalacje i rozwiązania w supermarkecie są skalowalne. Oznacza to, że można je wdrożyć w różnorodnych placówkach - od najmniejszych sklepów aż do największych hipermarketów.

Układy chłodnicze w supermarkecie (do chłodzenia i klimatyzacji) działają wyłącznie na naturalnym czynniku chłodniczym (CO2).

Nie zuboża on warstwy ozonowej i ma najniższy możliwy współczynnik globalnego ocieplenia (GWP). Ponadto CO2 przewyższa tradycyjne substancje HFC, jeśli chodzi o efektywność energetyczną w różnych warunkach pogodowych.

Supermarket jest wyposażony w jednostkę odzysku ciepła pozyskującą ciepło odpadowe z instalacji chłodniczej na potrzeby ogrzewania pomieszczeń sklepu, a także ogrzewania budynków okolicznych mieszkańców za pośrednictwem sieci ciepłowniczej. Jednostka odzysku ciepła, dzięki wykorzystaniu ciepła odpadowego z układu chłodzenia, może zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło ze źródeł zewnętrznych nawet o 89,7%. Ponadto w razie potrzeby odpowiednie urządzenia mogą zapewnić dodatkowe ogrzewanie i chłodzenie.

Zastosowanie inteligentnych układów energetycznych 

Panele słoneczne o mocy 100 KW zainstalowane na dachu pomagają zoptymalizować działanie sklepu. W słoneczne dni można akumulować wydajność chłodniczą w zasilanych z paneli urządzeniach mroźniczych przez obniżenie w nich temperatury z np. -18°C do -25°C (przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia akumulatorów). Gdy panele słoneczne są mniej wydajne z powodu braku słońca, temperatura wraca do normalnych ustawień.

Rozwój wspólnie z klientami 

W supermarkecie zainstalowano dwa odrębne układy chłodnicze, które działają niezależnie. Dzięki temu sklep nieprzerwanie prowadzi działalność, a firma Danfoss opracowuje nowe rozwiązania wspólnie z klientami. Podczas testów nowych rozwiązań, meble chłodnicze i mroźnicze utrzymują właściwą temperaturę.

Certyfikaty

DGNB Gold (EU)

LEED Platin (Stany Zjednoczone)

Docelowe certyfikaty można uzyskać dopiero po sześciu miesiącach działalności.

Smart Store stanowi inspirację do budowy supermarketów z certyfikatem DGBN / LEED, pokazując, że nie trzeba wielu dodatkowych nakładów, aby budynek był zdrowy, przyszłościowy i pozytywnie wpływał na okoliczną społeczność.

Bioróżnorodność

Aby pozytywnie wpłynąć na lokalną różnorodność biologiczną, podjęto szereg inicjatyw. Bardzo widoczna wielka pergola otaczająca budynek będzie podlewana za pomocą zebranych wód deszczowych i powierzchniowych. Ponadto posadzone zostaną różne rodzime trawy, a także "zielony dach", aby stworzyć odpowiednie mikrośrodowisko dla różnorodności biologicznej.

Wydajność chłodnicza i grzewcza w sklepie o powierzchni 1500 m2 i w budynku ADC 250 m2

Urządzenia średniotemperaturowe 30 kW

Urządzenia niskotemperaturowe – mroźnicze 13 kW

Klimatyzacja/wentylacja w sklepie i w ADC 20 kW (dodatkowe 20 kW z agregatu dachowego)

Ku zeroemisyjnym supermarketom

Wobec prognozowanego wzrostu liczby ludności na świecie, która w 2050 roku osiągnie 10 miliardów ludzi, zrównoważony handel detaliczny i przechowywanie żywności są ważniejsze niż kiedykolwiek. Jest to jednak aspekt często pomijany w dekarbonizacji społeczeństwa.