Inteligenta integracja sieci

  • Przegląd
  • Skontaktuj się z nami

Koncentracja na kosztach energii

Koszt energii jest jednym z największych wydatków w codziennej działalności supermarketów. Dlatego też sprzedawcy detaliczni coraz częściej szukają sposobów na zwiększenie efektywności energetycznej w sklepach. Ale to nie jest jedyny sposób. Elastyczność w zapotrzebowaniu na energię – lub inteligentna integracja sieci – jest również częścią rozwiązania Smart Store.

Elastyczność w zakresie zapotrzebowania na chłodzenie, podłączenie do sieci ciepłowniczych/chłodniczych oraz wykorzystanie nadmiaru mocy sprężarek to tylko niektóre z nowych ekscytujących możliwości, które mogą sprawić, że sklep stanie się dostawcą energii, dodając cenną wydajność do sieci energetycznej i nowe źródła przychodów dla firmy.

Supermarkety mogą odgrywać znaczącą rolę w inteligentnych i zintegrowanych systemach energetycznych. Dzięki niewielkim inwestycjom supermarket może dodać sieci elektrycznej cenną elastyczność. Dzięki odzyskiwaniu ciepła i podłączeniu do sieci energetycznej, sklepy mogą nawet stać się dostawcami energii zapewniającymi ogrzewanie lokalnej społeczności, do której należy sklep.

Od komponentu do sieci – Danfoss

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.