Supermarkety zamieniły się w dostawców ciepła

czwartek, 28 stycznia 2021

Duński supermarket zaspokaja 95% swojego zapotrzebowania na ogrzewanie z własnych mebli chłodniczych. Sieć zainstalowała urządzenia do odzysku ciepła firmy Danfoss i w ciągu pięciu lat zdołała zmniejszyć swój ślad węglowy o połowę. Wyobraźmy sobie, gdyby zrobiono to we wszystkich supermarketach na świecie.

Matka z dzieckiem w sekcji chłodzącej supermarketu
Supermarket Super Brugsen w Augustenborgu na wyspie Als, na południu Danii, przetwarza 95 procent ciepła odpadowego pochodzącego z systemu chłodniczego.

Utrzymywanie świeżej żywności sprawia, że liczniki energii elektrycznej w supermarkecie kręcą się szybko. Obecnie supermarkety zużywają 2 procent energii elektrycznej w danym regionie, a w każdym supermarkecie do 40 procent energii elektrycznej jest wykorzystywane do chłodzenia. Jednak duński supermarket znalazł klucz do znacznych oszczędności energii poprzez wykorzystanie ciepła odpadowego, które w przeciwnym razie zostałyby zmarnowane.

Ciepło odprowadzane z mebli chłodniczych i zamrażarek jest wykorzystywane do ogrzewania sklepu i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ponadto nadwyżka ciepła generowanego przez supermarket zasila lokalną sieć ciepłowniczą w celu ogrzania pobliskich domów.

Takie rozwiązanie firmy Danfoss zapewnia efektywny odzysk energii z systemu chłodniczego, gdyż ciepło odpadowe wykorzystywane jest prawie w całości – system odzyskuje 95 procent tego ciepła.

Lars G. Andersen, dyrektor, BALS - Brugsen dla Als og Sundeved
Lars G. Andersen, dyrektor, BALS - Brugsen dla Als og Sundeved

Lokalna sieć supermarketów, BALS - Brugsen dla Als og Sundeved - zmodernizowała 12 z 13 sklepów, wyposażając je w urządzenia  do odzysku ciepła. W ciągu ostatnich pięciu lat firma zainwestowała w przejście na zieloną energię i wydała ponad 14 milionów Euro na modernizację swoich supermarketów. 

"Nie chcemy niczego marnować, nawet ciepła odpadowego z naszych mebli chłodniczych", mówi Lars G. Andersen, dyrektor BALS - Brugsen dla Als og Sundeved, i kontynuuje: "Decyzję o  transformacji energetycznej podjęliśmy we właściwym momencie  i teraz zbieramy jej owoce. Zdobyliśmy doświadczenie w naszym pierwszym sklepie pilotażowym w Høruphav i wykorzystaliśmy je do ciągłej optymalizacji każdego z naszych sklepów. Firma Danfoss pomogła nam utorować drogę do większej efektywności energetycznej w naszych sklepach".

Jednym z 12 sklepów jest sklep prowadzony przez Pera Beierholma. Od czasu zainstalowania jednostki do odzysku ciepła zaoszczędził 70 procent na rachunkach za ogrzewanie miejskie.

Per Beierholm, kierownik sklepu
Per Beierholm, kierownik sklepu

"I tak planowaliśmy wymianę naszego systemu chłodzenia, więc zdecydowaliśmy się na instalację opartą na CO2 wraz z jednostką odzysku ciepła. Od momentu uruchomienia oszczędzamy około 70 procent kosztów ogrzewania i 37 procent kosztów energii elektrycznej. Ciepło odpadowe ogrzewa nasz sklepu i zapewnia ciepłą wodę użytkową. A nadwyżka ciepła, którą generujemy, może ogrzać około 15 gospodarstw domowych w okolicy" - mówi Per Beierholm.

Od 2015 r. BALS zmniejszył swój ślad węglowy o 43 procent w odniesieniu do zużycia energii elektrycznej, wody i ogrzewania.

"Zdecydowaliśmy, że za każdym razem, gdy inwestujemy, to inwestujemy w rozwiązania z zakresu zielonej energii. Chcemy mieć swój udział i pracować na rzecz ograniczania śladu węglowego. Chcemy pokazać, że ten rodzaj systemu działa i uświadomić innych o ogromnych korzyściach. Dobrze jest być w stanie zrobić coś dla klimatu", mówi Lars G. Andersen.

Każdego roku na całym świecie powstaje lub jest modernizowanych 100.000 supermarketów.

" Instalacja odzysku ciepła przynosi supermarketom ogromne korzyści pod względem potencjału oszczędnościowego i zmniejszenia śladu węglowego. Im większy sklep, tym krótszy czas zwrotu z inwestycji, wynoszący średnio tylko dwa lata. Jest to najtańsze ciepło, jakie może uzyskać sklep. Dodatkową korzyścią jest to, że systemy chłodnicze mogą stać się integralną częścią rozproszonej sieci ciepłowniczej", mówi Hans Ole Matthiesen, Dyrektor Marketingu Globalnego w Danfoss Cooling.

Jak to działa?

W supermarkecie system chłodniczy generuje ciepło odpadowe. Firma Danfoss zapewnia ekologiczne system odzysku tego ciepła z systemu chłodniczego z przeznaczeniem do:

  • Ogrzewania sklepu
  • Podgrzewania ciepłej wody użytkowej
  • Sprzedaży do lokalnej sieci ciepłowniczej

Ciepło odpadowe zostaje prawie w całości wykorzystane – jego 95 procent jest ponownie zagospodarowane. System chłodniczy pracuje w oparciu o naturalne czynniki chłodnicze, zapewniając wysoką wydajność przy najmniejszym wpływie na środowisko.

Dowiedz się więcej o inteligentnych systemach energetycznych w supermarketach