Przegląd trendów w zakresie czynników chłodniczych

W ciągu ostatniej dekady społeczeństwo i przedstawiciele przemysłu na całym świecie omawiali możliwości zmniejszenia wpływu bezpośredniej emisji gazów cieplarnianych z układów chłodniczych i klimatyzacyjnych. Wraz z przyjęciem porozumienia z 2016 r. w sprawie wprowadzenia poprawki do Protokołu Montrealskiego dotyczącej stopniowego wycofywania HFC, działania zmierzają w kierunku stosowania czynników chłodniczych o niskim współczynniku GWP. Przed nami jeszcze dużo pracy, aby móc wdrożyć kolejne etapy stopniowego wycofywania HFC i bezpiecznie przejść na nowe czynniki chłodnicze o znacznie niższym współczynniku GWP. Obecnie wartości GWP powszechnie stosowanych czynników chłodniczych HFC, tj. R134a, R404A i R410A, wahają się między 1400 a 4000.

Rozporządzenie UE w sprawie F-gazów wprowadziło plan stopniowego wycofywania HFC, który zakłada ograniczenie dostępności F-gazów o 79% w okresie od stycznia 2015 do końca 2030 roku.

Wpływ podjętej decyzji o stopniowym wycofywaniu nie jest jeszcze znany i będzie również zależał od konkretnych rynków. Prawdopodobnie wielkość rynku, zastosowania krytyczne i jasno sformułowane przepisy prawne doprowadzą do wprowadzenia innowacji, które będą miały wpływ na przyszłe decyzje i ruchy rynkowe. Ze względu na to, że wielu producentów prowadzi działalność globalną, nowe warunki rynkowe doprowadzą do zwiększenia transferu technologii. Już teraz możemy zaobserwować odejście od czynników chłodniczych o wysokim współczynniku GWP.

Biorąc pod uwagę prędkość zmian, firma Danfoss, jako jeden z liderów w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej, opracowała własny przegląd przyszłych trendów w zakresie głównych czynników chłodniczych i zastosowań.