Czynniki chłodnicze o niskim współczynniku GWP

Zrównoważone rozwiązania są korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron w naszej branży. Zrównoważony rozwój chroni długoterminowe inwestycje i zapewnia zgodność ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR).

Gdy mowa o czynnikach chłodniczych i długoterminowym zrównoważonym rozwoju, firma Danfoss bierze obecnie pod uwagę trzy główne parametry: przystępność cenową, bezpieczeństwo i środowisko. Należy je ze sobą pogodzić, aby osiągnąć trwałą równowagę.

W przyszłości, kiedy limity GWP będą obniżane z powodu programów stopniowego wycofywania, a wymagania w zakresie efektywności energetycznej (MEPS) będą rosły, specjaliści w dziedzinie HVAC-R będą wykorzystywali podzespoły, które pozwalają na zastosowanie możliwie najmniejszej ilości czynnika oraz rozwiązania o najlepszym stosunku kosztów do wydajności dla poszczególnych rodzajów czynników chłodniczych.

Czynniki chłodnicze o małym współczynniku GWP

Patrząc z perspektywy globalnej, trendem w branży jest zbliżanie się coraz bardziej w stronę naturalnych czynników chłodniczych, gdy jest to bezpieczne z technicznego punktu widzenia oraz ekonomicznie opłacalne. Syntetyczne czynniki chłodnicze prawdopodobnie nadal będą odgrywać ważną rolę zarówno w branży chłodniczej, jak i klimatyzacji, gdzie trend również zmierza ku nowym substancjom o niskim GWP, które mają minimalny wpływ na środowisko.

Czynniki chłodnicze o niskim GWP mogą być wystarczające do zmniejszenia emisji. Na przykład, zgodnie z raportem 5 organizacji IPCC, czynnik R32 o współczynniku GWP równym 677 jest ważnym zamiennikiem R410A, dla którego GWP wynosi 1900, gdyż pozwala osłabić oddziaływanie na środowisko o co najmniej 1/3, ponieważ wydajność objętościowa R32 jest większa niż R410A. Innym przykładem jest zastąpienie R404A czynnikiem R407A lub R407F, przy 50% redukcji GWP i prawie takiej samej efektywności.

Te alternatywne czynniki chłodnicze mogą znacznie obniżyć emisję, oferując jednocześnie pragmatyczne, choć tymczasowe rozwiązanie.

Danfoss prezentuje Tydzień czynników chłodniczych 2018 – Omówienie zmian dotyczących czynników chłodniczych

Dołącz do nas w Tygodniu czynników chłodniczych 2018!

Odwiedź Centrum zamiennych czynników chłodniczych Danfoss (Refrigerant Transition Center), aby zapoznać się z wszystkimi działaniami zaplanowanymi w ramach Tygodnia czynników chłodniczych, takimi jak bezpłatne seminaria internetowe, szkolenia eLesson, poradniki i narzędzia. Każde z nich ma za zadanie pomóc w zrozumieniu nowych przepisów i ułatwić przejście na alternatywne czynniki chłodnicze.