Centrum zmian dotyczących czynników chłodniczych Danfoss

Kilka słów o zmianach dotyczących czynników chłodniczych

Witamy w Centrum zamiennych czynników chłodniczych.

Na tej stronie znajduje się mnóstwo przydatnych narzędzi i informacji, które pomagają w przejściu na bardziej ekologiczne czynniki chłodnicze. Dzięki CoolSchool zdobędziesz wiedzę na temat nowych czynników chłodniczych i związanych z nimi przepisów, a nasze narzędzia CoolTools umożliwią wykorzystanie tej wiedzy w praktyce. Możesz również zarejestrować się, aby otrzymywać aktualne informacje i uzyskać wyłączny dostęp do naszej serii seminariów internetowych nagranych podczas Tygodnia czynników chłodniczych 2018.

Czym jest Tydzień czynników chłodniczych? Raz w roku organizujemy wydarzenie poświęcone wymianie informacji i materiałów, które pomagają w przejściu na nowe czynniki chłodnicze. Następne takie wydarzenie odbędzie się jesienią 2019 roku.

Poniżej prezentujemy wszystkie tematy i seminaria internetowe, które odbyły się w ramach Tygodnia czynników chłodniczych we wrześniu 2018 r.

Zarejestruj się już teraz i uzyskaj pełny dostęp do wszystkich nagrań seminariów internetowych

Czynniki chłodnicze w dobie globalnego ocieplenia

W ramach przygotowania do Międzynarodowego Dnia Ochrony Warstwy Ozonowej oraz Tygodnia Klimatu przyjrzymy się roli czynników chłodniczych w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. 

Skupiając się na czynnikach chłodniczych i efektywności energetycznej jako ważnych aspektach wpływających na ekologiczne chłodzenie, paneliści przedstawią ogólne informacje na temat czynników chłodniczych oraz zmian na rynku.

Najnowsze rozwiązania techniczne z CO₂ dla inteligentnych sklepów

CO2 okazał się jednym z najbardziej niezawodnych, efektywnych i przyjaznych dla środowiska czynników chłodniczych w branży dystrybucji żywności. Obecnie jest stosowany na całym świecie w celu zapewnienia perspektywicznych, zgodnych z przepisami i opłacalnych rozwiązań w zakresie chłodnictwa. Na tym seminarium internetowym wyjaśnimy zarówno możliwości, jak i wyzwania związane z chłodzeniem za pomocą CO2.

Globalne trendy w zakresie czynników chłodniczych i przepisy prawne

Rynek czynników chłodniczych doświadcza ciągłych zmian: wprowadzane są nowe generacje mieszanin o niskim współczynniku GWP. Na tym seminarium internetowym eksperci Danfoss udzielą wskazówek dla osób zmagających się z decyzją o wyborze czynnika, a także omówią przepisy prawne dotyczące HFC oraz główne zastosowania nowych czynników chłodniczych.

Jak zminimalizować ilość czynnika chłodniczego w systemach HVACR?

Ilość czynnika chłodniczego w instalacjach HVACR ma ostatnio duże znaczenie ze względu na nowe przepisy dotyczące substancji o wysokim współczynniku GWP, koszty czynników i szersze stosowanie płynów roboczych łatwopalnych lub o niższej palności. To seminarium internetowe pomoże w podjęciu bardziej świadomych decyzji dotyczących projektu systemu HVACR.

Możliwości i ograniczenia czynników chłodniczych A2L i A3

Czynniki chłodnicze klasy A2L i A3 mają bardzo niski współczynnik GWP, dzięki czemu stanowią pewne, długoterminowe rozwiązanie dla wielu systemów HVACR. Czynniki te są jednak klasyfikowane odpowiednio jako substancje o niższej i wysokiej palności. To seminarium internetowe pomoże Ci zrozumieć tę klasyfikację oraz poznać możliwości oferowane przez te czynniki chłodnicze.

Wybierz odpowiednie czynniki chłodnicze i komponenty do komór chłodniczych i agregatów autonomicznych

Przepisy dotyczące czynników chłodniczych stawiają wysokie wymagania przed branżą chłodnictwa komercyjnego i skłaniają do ponownego przemyślenia projektu oraz montażu i eksploatacji instalacji pod kątem zwiększenia efektywności i zrównoważonego rozwoju. To seminarium internetowe jest przeznaczone dla profesjonalistów z branży chłodnictwa i dystrybucji żywności: instalatorów, producentów sprzętu, specjalistów w zakresie sprzedaży hurtowej, inżynierów i użytkowników końcowych. Jego celem jest pomoc w zrozumieniu przepisów prawnych i w wyborze właściwych czynników chłodniczych.

Informacje na temat układów amoniakalnych wykorzystujących niewielką ilość czynnika

Amoniak od kilkudziesięciu lat jest dominującym czynnikiem w chłodnictwie przemysłowym ze względu na wyjątkowe właściwości chłodnicze i wysoką efektywność. Chociaż jest to naturalny czynnik chłodniczy o znikomym oddziaływaniu na środowisko, stosowanie go niesie ze sobą pewne wyzwania. To seminarium internetowe pomoże Ci zaprojektować bezpieczne układy amoniakalne i ograniczyć ilość czynnika, a także wyjaśni szczegóły przyszłych systemów o mniejszej ilości czynnika.

Nadkrytyczne układy CO₂ w chłodnictwie przemysłowym

Naturalne czynniki chłodnicze stają się coraz bardziej popularne, dlatego CO2 może stać się powszechnie stosowaną alternatywą dla amoniaku. Istnieje kilka możliwości stosowania CO2 w chłodnictwie przemysłowym, np. urządzenia kaskadowe NH3/CO2, ale także nadkrytyczne układy z CO2. W tym seminarium internetowym przedstawimy trendy w zakresie nadkrytycznych układów CO2 w chłodnictwie przemysłowym, a także informacje, które należy wziąć pod uwagę podczas budowy przemysłowych instalacji z CO2.

Niezbędne narzędzia do przejścia na nowe czynniki chłodnicze

Wybór nowych czynników chłodniczych i wprowadzenie ich do instalacji wiąże się z wieloma problemami. To seminarium internetowe pomoże sprostać tym wyzwaniom. Przedstawimy specjalistom w dziedzinie HVACR więcej informacji i wskazówek dotyczących nowych instalacji oraz układów przezbrajanych.

Systemy bezolejowe przekraczające wymogi prawne dotyczące czynnika chłodniczego i zwiększające efektywność

We współpracy z Engineered Systems

Bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące czynników chłodniczych w połączeniu z rosnącymi wymaganiami w zakresie efektywności energetycznej oznaczają, że przyszłe systemy muszą działać na najwyższym poziomie, przy niższych kosztach i minimalnym ryzyku związanym z łatwopalnością niektórych czynników chłodniczych o niższym współczynniku GWP.  

Materiały dotyczące zmiany czynnika chłodniczego

Rozwiązania Danfoss dla czynników chłodniczych o niskim współczynniku GWP – Kilka słów o zmianach dotyczących czynników chłodniczych

Bogata oferta czynników chłodniczych o niskim współczynniku GWP

Nasza oferta czynników chłodniczych o niskim współczynniku GWP stale się poszerza. Zapoznaj się z niniejszą broszurą i skontaktuj się z firmą Danfoss, aby uzyskać więcej informacji.