Syntetyczne czynniki chłodnicze o niskim współczynniku GWP

Czynniki HFC o niskim GWP i niższej palności

Coraz więcej uwagi poświęca się nowej grupie czynników HFO o niskim współczynniku GWP i niższej palności, z których żaden nie jest obecnie powszechnie stosowany. Głównymi czynnikami należącymi do tej grupy są obecnie R1234yf, R1234ze oraz mieszaniny tych substancji z niepalnymi czynnikami HFC. Substancje R1234yf i R1234ze to dwa nienasycone związki HFC, znane także jako związki HFO (hydrofluoro-olefiny).

HFO o niskim współczynniku GWP prawdopodobnie odegrają znaczącą rolę w przyszłości, ale są one zazwyczaj słabo palne i zgodnie z tą charakterystyką muszą być traktowane.

Właściwości R1234yf

Związek HFO R1234yf to alternatywa dla R134a o niskim współczynniku GWP. Charakteryzuje się podobnym ciśnieniem, ale posiada nieco mniejszą wydajność objętościową i wydajność chłodniczą. Współczynnik GWP czynnika R1234yf (4) jest dużo niższy niż R134a (1430), dlatego też czynnik ten został wybrany przez większość firm z branży motoryzacyjnej w Europie jako zamiennik R134a w układach klimatyzacji pojazdów. R1234yf jest ważnym składnikiem najbardziej obiecujących mieszanin HFC o niskim współczynniku GWP. 

Właściwości R1234ze(E)

Związek HFO R1234ze(E) to alternatywa dla R134a o niskim współczynniku GWP. Charakteryzuje się podobnym ciśnieniem, ale posiada mniejszą wydajność objętościową i wydajność chłodniczą. Związek ten został pierwotnie opracowany jako środek spieniający, a jego koszt produkcji jest niższy niż w przypadku R1234yf. Wysoka masa cząsteczkowa R1234ze(E) to również jeden z powodów, dla których rozważa się zastąpienie nim substancji R134a w agregatach chłodniczych ze sprężarkami odśrodkowymi dla dużych układów klimatyzacji. R1234ze(E) jest ważnym składnikiem przyszłych mieszanin HFC, podobnie jak R1234yf.

Bezpieczeństwo syntetycznych czynników chłodniczych o niskim współczynniku GWP

Z czynnikami HFC o niskiej palności należy postępować w sposób właściwy w odniesieniu do unikania źródeł zapłonu i z zachowaniem odpowiednich norm i przepisów prawa. Jeśli używa się ich w sposób odpowiedzialny, nadają się do wielu zastosowań w chłodnictwie i klimatyzacji. 

Oddziaływanie syntetycznych czynników chłodniczych o niskim współczynniku GWP na środowisko

HFC o niskiej palności stosunkowo szybko rozkładają się w atmosferze. Dzięki temu posiadają niski współczynnik GWP, co jest główną przyczyną zwiększonego zainteresowania tymi płynami.