Protokół Montrealski

Wycofanie HCFC i stopniowe wycofywanie HFC

Wraz z włączeniem do Protokołu Montrealskiego w 2016 roku poprawki zakładającej stopniowe wycofywanie HFC na świecie, działania skupiają się na kontrolowaniu dwóch wskaźników: ODP i GWP. Harmonogram wycofywania HCFC przedstawiono w tabeli 2, a harmonogramy stopniowego wycofywania HFC – w tabeli 3. Warto zauważyć, że kraje nienależące do grupy A5 opierają się na wartościach początkowych, które zostały już zamrożone, podczas gdy kraje z grupy A5 opierają się na kontyngentach HCFC (zamrożonych) oraz wykorzystywaniu HFC, które jeszcze nie ma miejsca. W związku z tym pojawiły się pewne spekulacje na temat wprowadzenia w krajach A5 działań zachęcających do wcześniejszego przejścia na czynniki chłodnicze o niskim współczynniku GWP, ponieważ obniżyłoby to wartości początkowe dla tych krajów.

Harmonogram stopniowego wycofywania HFC i wartości początkowe

Danfoss gratuluje stronom w negocjacjach dotyczących Protokołu Montrealskiego osiągnięcia porozumienia w sprawie stopniowego wycofywania fluorowęglowodorów (HFC). Oczekuje się, że historyczne porozumienie osiągnięte w Kigali w Rwandzie w październiku 2017 roku, w połączeniu z niedawno przyjętym paryskim porozumieniem w sprawie zmian klimatu, pomoże utrzymać wzrost temperatur na świecie na poziomie znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza do końca tego stulecia.