Dostosowanie do SNAP

Przewodnik po zasadach EPA dotyczących czynnika chłodniczego

Zasada nr 20 określona w polityce SNAP (ang. Significant New Alternatives Policy) Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (EPA), mimo że wiąże się z wieloma wyzwaniami, może stać się wspaniałą nową szansą biznesową dla Ciebie i Twojej firmy. Nasi eksperci chętnie wyjaśnią wszystkie konsekwencje nowych przepisów dla Twojego biznesu.

Często zadawane pytania: Dostosowanie do SNAP: Przewodnik po zasadach EPA dotyczących czynnika chłodniczego

8 sierpnia 2017 roku Sąd Okręgowy DC orzekł, że EPA posiada jedynie uprawnienia do usuwania substancji zubożających warstwę ozonową z listy i do oferowania alternatywnych czynników. Po zaprzestaniu produkcji czynnika chłodniczego CFC lub HCFC, EPA nie ma uprawnień, aby wymagać od producenta sprzętu lub użytkownika odejścia od czynnika chłodniczego niezubożającego warstwy ozonowej, takiego jak HFC.

Sąd nie zgodził się na rozpatrzenie odwołania w tej sprawie, w związku z czym zasady zostały odesłane z powrotem do EPA w celu weryfikacji. Zasady te już nie obowiązują.

Choć przyszłość jest niepewna, istnieje wiele dobrych powodów, aby nadal decydować się na czynniki chłodnicze o niskim współczynniku GWP:

  • Jeżeli poprawka z Kigali zostanie ratyfikowana przez Senat, będzie to skutkowało stopniowym wycofywaniem HFC w Stanach Zjednoczonych
  • Sprawa SNAP mogłaby zostać rozpatrzona przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych i unieważniona
  • Kalifornijska Rada ds. Zasobów Powietrza opracowuje przepisy mające na celu stopniowe wycofywanie HFC dla tego stanu; inne stany mogą również wprowadzić podobne przepisy
  • Kanada ratyfikowała poprawkę z Kigali i nadal wdraża przepisy zakazujące stosowania niektórych czynników chłodniczych HFC
  • Poprawka do Protokołu Montrealskiego przyjęta w Kigali wymaga stopniowego wycofywania HFC w większości krajów świata poza Stanami Zjednoczonymi
  • Wielu użytkowników zobowiązało się już do stopniowego wycofywania HFC i oczekujemy, że tendencja ta będzie się utrzymywać
  • Akceptowalne zastępcze czynniki chłodnicze mogą poprawić efektywność systemu, co jest korzystne dla wszystkich
  • Ponieważ światowy popyt na czynniki chłodnicze HFC na rynku maleje, ich ceny rosną

Ratyfikacja poprawki z Kigali przez Stany Zjednoczone wymagałaby pewnego rodzaju struktury wdrażania. Może to być program SNAP, inny rodzaj wdrażania czynnika chłodniczego lub inny program.