Sikkerhetstrykkregulatorer

  • Oversikt
  • FAQ
  • Videoer
  • Verktøy og apper

Selvregulerende, mediumdrevet proporsjonal regulator, som gjennom automatisk åpning av ventilen forebygger overskridende trykk før ventilen (SAVA) og etter ventilen (SAVD). Aktuatoren har to membraner som setter ventilen i stand til å åpne seg dersom det oppstår en feil på kontrollmembranen. Regulatoren brukes hovedsakelig i fjernvarmesystemer.

Slik fungerer SAVA-regulatoren: Det høye oppstrømstrykket foran ventilen føres til den nedre delen (høytrykksforbindelsen) av membranen inne i regulatoren. Gjennom en kanal i regulatoren føres mediumtrykket fra ventilen til oversiden (lavtrykksforbindelsen) av membranen.

Fjærkraften i reguleringsventilen påvirker nå membranen, og dermed fastslås det effektive differansetrykket.

Slik fungerer SAVD-regulatoren: Utløpstrykket i ventilen føres til den nedre delen (høytrykksforbindelsen) av membranen inne i regulatoren. Oversiden (lavtrykksforbindelsen) av membranen har forbindelse til atmosfæren. Fjærkraften i reguleringsventilen påvirker nå membranen, og dermed fastslås stengningstrykket.

Funksjoner og fordeler

Eliminerer trykkvariasjoner og gir optimale driftsbetingelser med forbedret temperaturstyringskvalitet

Laget for krevende systemer, motstandsdyktig mot korrosjon, kavitasjon og smuss

Det tilkoblede systemet er beskyttet mot trykkbølger, svingninger, kavitasjon og støy

Differansetrykk- og mengderegulatorer i fjernvarme- eller kjølesystemer (variabel gjennomstrømning)

Balanser nettverket ditt, spar energi og forbedre sluttbrukerens komfort med hydronisk innregulering og styring av fjernvarmenettverk.

FAQ

Ja, det kan du. Åpne reguleringsventilen helt og angi maksimal gjennomstrømning ved å justere differansetrykket. Du kan også beregne egnet differansetrykk, men da må du vite nøyaktig kapasitet på reguleringsventilen.

Vi produserer ventiler med standard lengde. Du finner målene i dataarket vårt, eller du kan laste ned CAD-tegninger i 2D og 3D fra våre produktpresentasjoner. Gå til produktkatalogen, der du finner lenker til dokumentasjon og tegninger – følg lenken nedenfor.

Videoer

Verktøy og apper